ترجمه مقاله با عنوان ترک در صفحات کامپوزیتی

ترجمه مقاله با عنوان ترک در صفحات کامپوزیتی

تشخیص آنلاین ضایعه‌ی ترک در صفحات کامپوزیتی با استفاده از سنسورها/ فعال‌کننده‌های پیزوالکتریک جاسازی شده و تجزیه و تحلیل موجکی (موجی(

تعداد صفحات ترجمه شده : ۳ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۱۰ صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده

روش تشخیص آنلاین آسیب اولیه در ساختارهای کامپوزیتی پیشنهاد شده در این مقاله براساس تغییر انرژی واکنش‌های دینامیکی سازه‌ی متلاشی شده با استفاده از تحلیل موجکی است. این روش بسیار حساس‌تر از روش‌های موجود است و توانایی تشخیص ترک‌های بسیار کوچک در صفحات کامپوزیتی را دارد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که کوچکترین شکاف (ترک) قابل تشخیص عرض mm0.1 و طول mm2.3 دارد و سطح شامل این ترک تنها %۰٫۰۶ از کل سطح صفحه را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن …..

دانلود فایل