عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
مطالب پربازدید

تبلیغات ویژه

رشته عمران

ترجمه مقاله بهینه سازی پل شبکه مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرایط عدم اطمینان با معیارهای متناقض: چرخه زندگی تعمیر و نگهداری، هزینه های شکست، و کاربر

جمعه ، ۱۰ دی ۱۳۹۵ 544 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

 

رشته : مدیریت – مهندسی راه 

Optimizing Bridge Network Maintenance Management under
Uncertainty with Conflicting Criteria: Life-Cycle Maintenance,
Failure, and User Costs

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده:

در طول دهه گذشته، انواع روش های مدیریت تعمیر و نگهداری پل توسعه یافته اند و هزینه موثر تخصیص بودجه های محدود برای وخامت پل بزرگراه برای بهبود عملکرد و گسترش طول عمر را داشته ایم . در اغلب پژوهش و عمل موجود، با این حال، پل ها به صورت جداگانه به جای قطعات در مجموع به عنوان جدایی ناپذیر از یک شبکه حمل و نقل ترمیم می شوند . علاوه بر مسائل ایمنی، شکست پل ارائه یک شبکه بزرگراه غیر قابل دسترس، یا تا حدی به طور کامل خواهد بود . این ممکن است به پیامدهای اقتصادی قابل توجهی منجر شود، اعم از هزینه های نمایندگی ناشی از تعمیر / بازسازی به هزینه های کاربر به عنوان یک نتیجه از خدمات شبکه مختل شده است  (به عنوان مثال، تراکم و مسیر انحرافی را طی). بنابراین، این موارد  طبیعی و هم مهم هستند  که به حفظ عملکرد رضایت بخش طولانی مدت نه تنها پل فردی بلکه شبکه بزرگراه می پردازند . در این مقاله، یک چارچوب تحلیلی محاسباتی و جدید  برای مدیریت تعمیر و نگهداری در سطح شبکه پل با استفاده از بهینه سازی ارائه شده است. این چارچوب ادغام پیش بینی وابسته به زمان اعتبار ساختاری، ارزیابی عملکرد شبکه بزرگراه ها، و تجزیه و تحلیل هزینه چرخه زندگی است . وقوع شکست پل فردی و اثرات آنها بر عملکرد کلی شبکه بزرگراه در حال متحد احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. منابع نگهداری به وخامت پل از طریق به حداقل رساندن به طور همزمان و متعادل از سه تابع هدف، به عنوان مثال، هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه شکست پل، و هزینه کاربران اولویت بندی شده است . هر کدام از این معیارهای هزینه به عنوان ارزش حال هزینه های اقتصادی انتظار می رود و تعلق بیش از افق زمان مشخص محاسبه می شود. در نتیجه مشکل بهینه سازی چندمنظوره است که توسط یک الگوریتم ژنتیک حل شده است. به عنوان مثال نرم افزار برای مدیریت تعمیر و نگهداری رو به وخامت مسلح اسلب عرشه بتنی از شبکه بزرگراه پل موجود در کلرادو ارائه شده است. نشان داده شده است که روش پیشنهادی برای افزایش عمل مدیریت تعمیر و نگهداری پل در سطح شبکه از طریق کمی احتمالی و تعادل ترجیح داده از هزینه های مختلف چرخه زندگی موثر است.

پایگاه CE عنوان موضوع: پل، بزرگراه؛ هزینه چرخه عمر؛ زوال؛ نگهداری؛ بهینه سازی.

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تحلیل حساسیت ترک های طولی در آسفالت با استفاده از MEPDG در منطقه پرمافراست

جمعه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 373 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله تحلیل حساسیت ترک های طولی در آسفالت با استفاده از MEPDG در منطقه پرمافراست

 

رشته : عمران 

Original Research Paper

Sensitivity analysis of longitudinal cracking on asphalt pavement using MEPDG in permafrost region

سال انتشار:۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده

ترک های طولی یکی از تنگیهای مهم آسفالت در مناطق پرمافراست است. تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی برای آسفالت می تواند  برای مطالعه تاثیر هر پارامتر در ترک های طولی استفاده شود ، که می تواند به بهینه سازی طراحی ساختار پیاده رو کمک کند . در این مطالعه، ۲۰ بخش آزمون بزرگراه چینگهای تبت برای  تجزیه و تحلیل حساسیت ترک های طولی در پارامتر مواد بر اساس مکانیکی تجربی فرش کردن راهنمای طراحی (MEPDG) و روش تجزیه و تحلیل حساسیت فاکتوریل تنها انتخاب شدند. برخی با کمک کامپیوتر مهندسی (CAE) تکنیک های شبیه سازی، مانند روش لاتین نمونه مکعب (LHS) و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه را به عنوان وسیله کمکی مورد استفاده قرار داده اند . در نهایت، این طیف حساسیت پارامتر مواد در ترک های طولی ایجاد خواهد شد . نتیجه نشان می دهد که تحلیل رگرسیون چندگانه را می توان برای تعیین ضریب نفوذ قابل توجهی موثر تر استفاده کرد  و   روند تجزیه و تحلیل کیفی در هنگام استفاده از نرم افزار MEPDG در تجزیه و تحلیل حساسیت ترک های طولی در مناطق پرمافراست وجود دارد . وزن اثر سه پارامتر در ترک های طولی به ترتیب نزولی هستند  و از درجه اعتبار ساقط می باشند ، محتوای چسب موثر و در PG درجه است .  تاثیر درجه اعتبار ساقط هوا در لایه بالایی بزرگتر از آن لایه میانی و لایه پایینی است. تاثیر محتوای آسفالت موثر بر لایه بالایی بزرگتر از آن در لایه میانی و لایه پایین است، و نفوذ لایه پایین کمی بزرگتر از لایه میانی خواهد بود . ارزش انباشته از ترک های طولی در لایه میانی و لایه پایین در زندگی طراحی شروع به افزایش درجه حرارت طراحی درجه PG کرده است .

کلمات کلیدی: مهندسی ساخت جاده, آسفالت، مکانیکی تجربی فرش کردن, راهنمای طراحی, تجزیه و تحلیل حساسیت, طیف حساسیت

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله اثر مکمل های تثبیت در خواص فیزیکی و مکانیکی بنه سنگ آسفالت بتن

جمعه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 317 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله اثر مکمل های تثبیت در خواص فیزیکی و مکانیکی بنه سنگ آسفالت بتن

 

رشته : عمران – بتن 

The Influence of Stabilizing Additives on Physical and Mechanical Properties of Stone Mastic Asphalt Concrete

Procedia Engineering 117 ( 2015 ) 376 – ۳۸۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده

با فرض این که فرآیند تشکیل ساختار بنه سنگ آسفالت (SMA)، و در نتیجه، عملکرد فیزیکی و مکانیکی آن، تا حد زیادی توسط تعامل قیر با ثبات سطح مواد افزودنی تحت تاثیر قرار می گیرد  ، و از  لحاظ نظری تایید شد و از لحاظ تجربی از الیاف پلی آمید می باشد  و  واکنش به چسب آلی با توجه به ماهیت شیمیایی فیبر است ، که دارای اثر مثبت بر کیفیت SMA می باشد .  همچنین نشان داده شد که در هنگام استفاده از ضایعات پالپ و کاغذ به عنوان ماده خام برای تولید گرانول ثبات مواد افزودنی منشاء آنها باید در نظر گرفته شود. افزودنی های تولید شده از مقوا ، قیر را نگه می دارد و بر روی سطح آن بسیار بهتر است، که اجازه می دهد دریافت SMA با عملکرد بالاتر از هنگام استفاده از سایر مواد منبع سلولزی باشد  .

کلمات کلیدی: آسفالت سنگ بنه, ثبات مواد افزودنی, فیبر سلولز, ظرفیت جذب, میزان  روان بودن اب, خواص فیزیکی و مکانیکی

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تاثیر یک، دو و سه جزء چسباننده جاده هیدرولیک بر خواص مخلوط هیدرولیکی محدود

جمعه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 367 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله تاثیر یک، دو و سه جزء چسباننده جاده هیدرولیک بر خواص مخلوط هیدرولیکی محدود

 رشته : عمران – بتن 

The impact of one-, two- and three-component hydraulic road binder on the properties of the hydraulically bound mixture

Procedia Engineering 108 ( 2015 ) 116 – ۱۲۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده

این مقاله نتایج حاصل از آزمون را بر اساس جاده مورد استفاده در ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری از جاده ها تثبیت کرده و با کلاسور هیدرولیک ارائه شده است. سیمان پرتلند سیمان CEM 32.5 R، بستر سیال خاکستر احتراق (PF) و گرد و غبار کوره سیمان (CKD) می باشد : هفت مخلوط چسب هیدرولیک در شرایط آزمایشگاهی با مخلوط کردن سه جزء اساسی تهیه شد. نسبت اجزای چسب مطابق با طرح آزمایشی تاسیس شد. سهم درصدی از چسب جاده های هیدرولیک در مخلوط محدود ۶ درصد بود. دو نوع از مصالح طبیعی برای پایه استفاده شده است. درصد سهام اجزاء منحصر به فرد در مخلوط با استفاده از روش پروکتور طراحی شده بودند. برای خمیرهای، ساخته شده از پوشه ها، خواص مکانیکی عمومی تعیین شد. مقاومت فشاری پس از ۷، ۱۴، ۲۸ و ۴۲ روز پس از پخت و ذوب یخ تعیین شد : به منظور بررسی اثر از کلاسور بر خواص پایه تثبیت با استفاده از آزمون مخلوط هیدرولیکی ملزم به اندازه گیری در بر داشت زیر انجام شد. نتایج تجربی نشان می دهد که ممکن است برای تعیین ترکیب بهینه از کلاسور هیدرولیک برای طبقه قدرت مورد نیاز باشد .

کلمات کلیدی: دوره پایه, مخلوط هیدرولیکی متصل , کلاسور جاده هیدرولیک نسبت کلاسور جاده هیدرولیک روش پروکتور, طراحی تجربی, سیمان پورتلند,سیال خاکستر احتراق تخت,  گرد و غبار کوره سیمان, تثبیت خاک

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله امکان سنجی شن و ماسه باتهویه فشار زمین و تعادل تونل زنی

جمعه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 390 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله امکان سنجی شن و ماسه باتهویه فشار زمین و تعادل تونل زنی

 رشته : عمران 

Feasibility study of tar sands conditioning for earth pressure balance tunnelling

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 7 (2015) 684e690

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده

این مقاله نتایج حاصل از تست آزمایشگاهی در مورد امکان تهویه خاک برای تعادل فشار زمین (EPB) هنگام حفاری در شن و ماسه تار است، که یک ماده طبیعی هرگز در این رابطه مورد مطالعه ارائه نشده است. تست آزمایشگاهی انجام شده   در روش و روش های مورد استفاده در مطالعات قبلی با انواع مختلف خاک است، اما برای این ماده پیچیده خاص، آزمون های اضافی نیز به منظور بررسی خواص خاصی از شن و ماسه، مانند آزمون شیب و برش پره انجام شده و  آزمون معمولا در مواد چسبنده استفاده می شود، و یک آزمون برش مستقیم می باشد . تست آزمایشگاهی ثابت می کند که روش آزمون قابل اجرا نیز به این نوع خاک و مواد مطبوع می تواند مناسب برای کارهای زمین EPB در نظر گرفته شود ، اگر چه لازم برای استفاده از یک درصد معینی از عناصر خوب (پرکننده) برای ایجاد یک ماده مناسب به مخلوط با فوم است . نتایج آزمون نشان می دهد که مواد مطبوع برآورده استاندارد مورد نیاز برای یک برنامه کاربردی EPB می باشد .

کلمات کلیدی : تونل, تعادل فشار زمین (EPB) تهویه خاک, شن و ماسه, آزمون های آزمایشگاهی

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تاثیر نابودی ساختمان در طول زمان در فاصله زمانی بهینه برای بازرسی و نگهداری سازه های

یکشنبه ، ۹ آبان ۱۳۹۵ 283 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

 

رشته :مهندسی عمران-سازه 

Influence of structural deterioration over time on the optimal time interval for

inspection and maintenance of structures

Engineering Structures 61 (2014) 22–۳۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

تاثیر تغییر زمان تقاضا ساختاری و   یا ظرفیت ساختاری در فاصله زمانی مطلوب (بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه-فایده) برای بازرسی و نگهداری از سازه های دریایی تجزیه و تحلیل شده است ، قابلیت اطمینان در قالب تعداد مورد انتظار بیان خرابی ها در یک بازه زمانی با استفاده از فرم بسته عبارت ریاضی است که در نظر گرفتن تخریب ساختاری، عبارات ریاضی را در  فرمول بهینه سازی هزینه گنجانیده شده است، سه سناریو در نظر گرفته شده است : (۱) تقاضا ساختاری (برای شدت داده شده) با زمان تغییر میکند ، در حالی که ظرفیت ساختاری ثابت می ماند، (۲) ظرفیت ساختاری بیش از یک فاصله زمانی به وخامت می رسد . در حالی که تقاضا ساختاری ثابت می ماند، (۳) هر دو ظرفیت ساختاری و تقاضا ساختاری به طور همزمان در طول زمان متفاوت است. فاصله زمانی بهینه برای بازرسی و نگهداری مربوط به پایین ترین هزینه های بازرسی، تعمیر و شکست هستند . بهینه سازی هزینه به یک پلت فرم دریایی استفاده می شود. شرایط آسیب است که به اندازه ترک خستگی در مفاصل حیاتی داده شده است. نشان داده شده است که به منظور برآورد فاصله زمانی بهینه برای بازرسی و نگهداری از ساختار، لازم است تغییر را  در زمان از هر دو ظرفیت ساختاری آن و تقاضا ساختاری آن  داشته باشیم (مورد ۳)؛ اگر یکی از آنها نادیده گرفته شد، فاصله زمانی مطلوب می تواند به دست آید .

 1. مقدمه

سازه به بارهایی می رسد ،  که می توانند  ، به  تخریب خواص مکانیکی ساختاری منجر شوند و  با گذشت زمان، منجر به کاهش ظرفیت ساختاری  می وند ، در حالی که افزایش تقاضا ساختاری را خواهند داشت . به عنوان یک نتیجه، قابلیت اطمینان ساختاری اصلاح شده است. بنابراین، آن را مناسب برای توسعه ابزار برای ارزیابی قابلیت اطمینان ساختاری با توجه به گرا است ، که ظرفیت ساختاری و / یا تغییر تقاضا ساختاری (بازدید کنندگان) در طول زمان خواهد داشت .

abstract

The influence of the time variation of the structural demand and/or of the structural capacity on the optimal time interval (based on a cost–benefit analysis) for inspection and maintenance of offshore structures is analyzed. Reliability is expressed in terms of the expected number of failures over a time interval by means of closed-form mathematical expressions which consider the structural degradation. The mathematical expressions are incorporated into the cost optimization formulation. Three scenarios are considered: (1) structural demand (for a given intensity) varies in time, while structural capacity remains constant, (2) structural capacity deteriorates over a time interval, while structural demand remains constant, (3) both structural capacity and structural demand vary simultaneously over time. The optimal time interval for inspection and maintenance corresponds to the lowest cost of inspection, repair and failure. The cost optimization is applied to an offshore jacket platform. The damage condition is given by the fatigue crack size at critical joints. It is shown that in order to estimate the optimal time interval for inspection and maintenance of the structure, it is necessary to take into account the variation in time of both its structural capacity and its structural demand (case 3); if one of them were ignored, the optimal time interval could be overestimated

Keywords: Cost–benefit analysis Structural deterioration Optimal time interval Closed-form expressions Maintenance

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله بررسی المان محدود در رفتار سازه از فولاد پیچ اتصالات در نورد سرد

جمعه ، ۷ آبان ۱۳۹۵ 511 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

 

رشته :عمران 

Finite element investigation on the structural behaviour of coldformed steel bolted connections

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

یک مدل المان محدود با عناصر جامد سه بعدی به بررسی شکست بلبرینگ از فولاد اتصالات پیچ سرد تحت برش ایجاد می شود . این (چانگ و آی پی سازه های مهندسی ۲۰۰۰؛ ۲۲: ۱۲۷۱-۱۲۸۴) نشان داده شد که پیش بینی منحنی بار-گسترش اتصالات پیچ در آزمون برش دامان نزدیک به منحنی های بار فرمت اندازه گیری ارائه شده است ،  که نقاط قوت فولاد همراه با  اندازه گیری و ابعاد هندسی در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد . علاوه بر این، نشان داده شد (چانگ و IP. مجموعه مقالات دومین کنفرانس اروپا در سازه های فلزی، Praha از مه ۱۹۹۹، ص ۵۰۳-۵۰۶) که منحنی تنش-کرنش، در ارتباط با ضریب اصطکاک بین رابط عنصر، و نیروهای بستن توسعه در پیچ شانکس پارامترهای مهم برای پیش بینی دقیق از ویژگی های تغییر شکل اتصالات پیچ ارائه شده است . در این مقاله یک فرمت از بررسی المان محدود بر روی رفتار سازه از فولاد پیچ اتصالات سرد و سه حالت شکست متمایز (IP و چانگ. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در سازه های فلزی، هنگ کنگ، دسامبر ۱۹۹۹) در آزمون برش دامان مشاهده می شودو  موفقیت مدل: تحمل شکست ؛ برشی کردن شکست؛ و شکست خالص را به همراه دارد . علاوه بر این، مطالعه پارامتریک در اتصالات پیچ با تنظیمات مختلف انجام شده است و به ارائه مقاومت تحمل برای طراحی عملی، و نتایج حاصل از مدل سازی  می پردازند ، المان محدود نیز با چهار قواعد طراحی مدون مقایسه شده است. آن قواعد قابل طراحی هستند و  قابلیت استفاده برای اتصالات پیچ با فولادهای با استحکام بالا با توجه به کاهش شکل پذیری است. در نتیجه، یک فرمول طراحی semiempirical برای تحمل مقاومت اتصالات پیچ است که پس از اندازه گیری و کالیبراسیون در برابر نتایج المان محدود ارائه شده است. قانون طرح پیشنهادی مربوط به مقاومت بلبرینگ با عملکرد طراحی و مقاومت کششی نوار فولادی از طریق یک ضریب قدرت ارائه می شود . ثابت شده که طراحی قابل استفاده برای اتصالات پیچ از هر دو قدرت و استحکام بالا فولادهای کم با محدودیت شکل پذیری متفاوت است.

کلمات کلیدی: فولادهای سرد, اتصالات پیچ, مدل سازی المان محدود, حالت شکست, بلبرینگ مقاومت, قواعد طراحی

 1. مقدمه

در فولاد پیچ اتصالات سرد ،  گالوانیزه بخش فولاد سرد در برنامه های مختلف ساختمان ، اعم از مصالح و قاب بندی های فولاد، به سقف و دیوار پوششی، و کف طبقه مشخص شده است. مزایای استفاده از فولاد سرد ، همراه با  دوام طولانی مدت با قدرت عملکرد بالا و buildability بالا مشتق شده است . در ساخت و ساز ساختمان، نورد گرم مقاطع فولادی معمولا به عنوان فریم های ساختاری اولیه مورد استفاده در حالی ارائه می شود ، که بخش فولاد سرد به عنوان اعضای ساختاری ثانویه برای پشتیبانی از روکش در تشکیل پاکت ساختمان خارجی استفاده می شود. رایج ترین تشکیل فولاد سرد C و Z  را برای این بخش داریم  و ضخامت این بخش معمولا ۱٫۲-۳٫۰ میلی متر متغیر است. هر دو فولاد با استحکام تسلیم ۲۸۰ و ۳۵۰ Nzrnrrr، معمولا استفاده می شود. ارتباط بین گرم نورد فولاد و اعضای فولاد سرد تشکیل معمولا با پیچ و مهره و زاویه نورد گرم به عنوان وب سایت نشان داده می شود  .

Abstract

A finite element model with three-dimensional solid elements was established to investigate the bearing failure of cold-formed steel bolted connections under shear. It was demonstrated (Chung and Ip. Engineering Structures 2000;22:1271–۱۲۸۴) that the predicted load–extension curves of bolted connections in lap shear tests followed closely to the measured load–extension curves provided that measured steel strengths and geometrical dimensions were used in the analysis. Furthermore, it was shown (Chung and Ip. Proceedings of the Second European Conference on Steel Structures, Praha, May 1999, p. 503–۵۰۶) that stress–strain curves, contact stiffnesses and frictional coefficients between element interfaces, and clamping forces developed in bolt shanks were important parameters for accurate prediction of the deformation characteristics of bolted connections. This paper presents an extension of the finite element investigation onto the structural behaviour of cold-formed steel bolted connections, and three distinctive failure modes (Ip and Chung. Proceeding of the Second International Conference on Advances in Steel Structures, Hong Kong, December 1999) as observed in lap shear tests are successfully modelled: bearing failure; shear-out failure; and net-section failure. Furthermore, a parametric study on bolted connections with different configurations is performed to provide bearing resistances for practical design, and the results of the finite element modelling are also compared with four codified design rules. It is found that the design rules are not applicable for bolted connections with high strength steels due to reduced ductility. Consequently, a semiempirical design formula for bearing resistance of bolted connections is proposed after calibrating against finite element results. The proposed design rule relates the bearing resistances with the design yield and tensile strengths of steel strips through a strength coefficient. It is demonstrated that the design rule is applicable for bolted connections of both low strength and high strength steels with different ductility limits.  ۲۰۰۱ Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

Keywords: Cold-formed steel, Bolted connections,; Finite element modelling, Failure modes, Bearing resistance, Design rules

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده و تقویت نشده با توجه به خواص مشترک

چهارشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۵ 440 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

 

 

رشته : عمران -فنی

Behavior of stiffened and unstiffened steel plate shear walls considering joint properties

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

سیستم های فولادی دیوار برشی ورق (SPSW) دارای ویژگی های دوگانه، قاب و عملکرد  در دیوار می باشد . انعطاف پذیری اتصال مفصل قاب نه تنها فشاری و لحظه ای می باشد ، بلکه تغییر توزیع را افزایش می دهد .  جابجایی جانبی و تضعیف ثبات کلی در ساختار SPSW خواهد بود و  در این مقاله تاثیر مفاصل اتصال حنجد، صلبیت و سختی و نیمه سختی بر رفتار سازه SPSW را بررسی می کنیم . روند توسعه ظرفیت باربری، مکانیسم اتلاف انرژی، حالت شکست، تنش و تغییر شکل قاب کامپوزیت نیمه سخت با دیوارهای برشی فولادی تحت اشکال عناصر و سختی مختلف با استفاده از آزمون های تجربی و تجزیه و تحلیل المان محدود مورد مطالعه قرار می گیرد . مشاهده شد که با عناصر و سختی بار عملکرد نمونه حدود ۲۰٪ در مرحله الاستیک افزایش یافته است، ظرفیت باربری نهایی عناصر و سختی، مورب حدود ۵٪ بزرگتر از عناصر و سختی، و صلیب بر روی مرحله پلاستیکی می باشد ، اما حالت کلی شکست اساسا همان می باشد ، که بیان شده است  . علاوه بر این، نشانه های کمی از اثر سفتی مفاصل برای ظرفیت حمل بار ارائه شد.

کلید واژه ها:دیوار برشی،, عناصر و سختی, نیمه سخت, اتلاف انرژی, عنصر فنری

Steel plate shear wall (SPSW) systems have dual characteristics, the frame and infill wall action. The connection flexibility of frame joint not only changes the force and moment distribution, but also increases the lateral displacement and weakens the overall stability in SPSW structure. This paper presents the influence of hinged, rigid and semi-rigid connection joints on the behavior of SPSW structures. The bearing capacity, energy dissipation mechanism, failure mode, stress and deformation development process of the semi-rigid composite frame with steel plate shear walls under different stiffener forms were studied using experimental tests and finite element analysis. It was observed that with stiffeners the specimen yield load increased about 20% on the elastic stage, the ultimate bearing capacity of the diagonal stiffener was about 5% larger than the cross stiffener on the plastic stage, but the overall failure modes were basically the same. Additionally, the quantitative indications of the effect of joint stiffness on load carrying capacity were presented.

Keywords: Shear, wall Stiffener ,Semi-rigid ,Energy ,dissipation, Spring element

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله ارزیابی لرزه ای Concentrically مهاربندها فولاد با حافظه شکلی آلیاژ پرانتز

جمعه ، ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 621 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : عمران / سازه 

Seismic Assessment of Concentrically Braced Steel Frames with Shape Memory Alloy Braces

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده: استفاده از فریم های ویژه concentrically محکم از سال ۱۹۹۴ نورتریج و ۱۹۹۵ Hyogoken-Nanbu زمین لرزه افزایش یافته است. با این حال، عملکرد گذشته نشان می دهد انعطاف پذیری محدود و اتلاف انرژی در سیستم های قاب محکم به علت کمانش از پرانتز معمولی است. به منظور رسیدگی به این محدودیت، سه و شش طبقه concentrically فریم با superelastic آلیاژ حافظه شکل محکم (SMA) پرانتز ها مورد مطالعه قرار برای ارزیابی عملکرد لرزه ای خود را در مقایسه با سیستم های سنتی است. SMAs آلیاژهای فلزی منحصر به فرد است که توانایی به انجام تغییر شکل های بزرگ در حالی که رجوع به شکل undeformed اصلی خود ارائه قابلیت های recentering به قاب محکم می باشد. مدل های مفصل تحلیلی از فریم با پرانتز SMA توسعه یافته و دو سوئیت از حرکت زمین برای ارزیابی ساختارهای با توجه به رانش interstory و رانش باقی مانده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که پرانتز SMA در محدود کردن ریش ریش interstory و باقی مانده در هنگام وقوع زلزله، در بخش، با توجه به ماهیت recentering از SMAs superelastic موثر است.

سرعنوان های موضوعی پایگاه CE, سازه های فلزی, تجزیه و تحلیل غیر خطی, تجزیه و تحلیل لرزه ای, سازه های مقاوم در برابر زلزله, نوآوری, مهاربند

 

 

ترجمه مقاله کنترل لرزه ای سازه های فولادی با آلیاژ حافظه دار

جمعه ، ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 633 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

 

رشته : عمران / سازه 

Seismic Control of Steel Structures with Shape Memory Alloys

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده :

آلیاژهای با حافظه شکلی (SMA) و قادر به رسیدن به سویه های بسیار بزرگ بازیابی. آنها به معنی خود را به بسیاری از برنامه های مبتکرانه از جمله کنترل ساختاری لرزه پیدا کرده اند. با توجه به قابلیت recentering خود و همچنین نوسانات ظرفیت، مواد SMA مطلوب برای استفاده در برنامه های کاربردی زلزله می باشد. ایده اصلی این تحقیق است استفاده همزمان از عناصر SMA در مراحل مختلف و عناصر فولادی سیستم های ساختاری است، به منظور استفاده از هر ویژگی مطلوب. میرایی ظرفیت فاز مارتنزیت از SMA خواهد سویه های باقی مانده در ساختار است که در تضاد با مشخصه recentering فاز آستنیت از SMA را ترک کنند. بنابراین یک آرایش توجه خواهد شد به منظور رسیدن به بهترین عملکرد ساختاری مورد نیاز است. در این مقاله یک طرح ابتکاری برای تنظیم حالت های مختلف از مواد SMA در سازه به عنوان فرح عناصر به منظور رسیدن به بهترین عملکرد عملی گرفته شده است.

کلید واژه ها: لرزه ای, شکل آلیاژ حافظه, میرایی, اسکلت فلزی, Recentering

Abstract :Shape Memory Alloys (SMA’s) are able to reach very large recoverable strains. They have found their means into many inventive applications including seismic structural control.    Due to their recentering capability as well as damping capacity, SMA materials are favorable for use in earthquake applications. The main idea of this research is the simultaneous use of SMA elements in different phases and steel elements is structural systems, in order to utilize each favorable characteristics. Damping capacity of Martensite phase of the SMA will leave residual strains in structure which is in contrast with the recentering characteristic of Austenite phase of the SMA. Therefore an attentive arrangement will be required in order to get the best structural performance. In this article an initiative was taken for arranging different states of SMA materials in structures as bracing elements in order to reach the best feasible performance.

Keywords :Seismic, Shape Memory Alloy, Damping, Steel Structure, Recentering

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن

سه شنبه ، ۲۱ مهر ۱۳۹۴ 710 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Influence of Polymer Fiber on Strength of Concrete
عنوان فارسی مقاله: تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن
دسته: معماری – عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۸
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
مقاله حاضر یک مطالعه آزمایشی را مطرح می کند که تاثیرات فیبرهای پلیمری بر خصوصیات بتن را اندازه گیری می کند. اما فیبرهای پلیمری به عنوان اختلاط ابرروان کننده عمل می کنند که نتیجه این امر نرخ یا میزان پائین تر جذب سطحی آب بدن، کاهنده آب با رنج یا دامنه بالا، مقاومت بیشتر و الاستیسیته یا کشسانی عالی می باشد. بنابراین، برای تعیین دوز بهینه اختلاط ها و مطالعه تاثیر اور دوز اختلاط های عنوان شده، یک پژوهش آزمایشی اجرا گردید. این خصوصیت الاستیکی فیبرهای پلیمری تقویت شده در اختلاط سیمان- بتن ، مقاومت بهتری در برابر زلزله برای ساختمان یاسازه حاصل می کند، زیرا به محض وارد شدن بار، منحرف و با برداشته شدن بار، به موقعیت اصلی اش بازمی گردد. آزمایشات انجام شده بتن با فیبرهای پلیمری ( پلی وینیل الکل، پلی وینیل استات) به عنوان گروه آزمایشی و اختلاط بتن استاندارد به عنوان گروه کنترل بودند. فیبرهای پلیمری بکاررفته با پنج نسبت متفاوت از ۲ تا ۱۰ درصد نسبت به درصد سیمان برحسب وزن در واحد کیلوگرم در آب حل شدند. این نمونه در استوانه ای با حجم ثابت سیمان، ماسه و شن (گراول) در نسبت اختلاط ۴: ۲: ۱ کلاس A قالب گیری شد. نمونه های شکل گرفته عمل آمده و برای تعیین مقاومت تراکمی در روزهای هفتم، چهاردهم و ۲۸ بعد از عمل آمدگی، تست شدند.
نتایج بدست آمده ثابت می کند که اختلاط بتن محتوی فیبرهای پلیمری مقاومت بیشتری نسبت به اختلاط استاندارد حاصل نمود.
واژگان کلیدی:
ASTM ، مصالح ساختمانی، روان کننده(نرم کننده)، پلیمرها


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله طراحی نوسازی ساختمان های تاریخی با روش هزینه بهینه

یکشنبه ، ۵ مهر ۱۳۹۴ 657 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

طراحی نوسازی ساختمان های تاریخی با روش هزینه بهینه: مطالعه موردی از قرن AX V ساختمان ایتالیایی

رشته : معماری/ عمران 

Title: Design the refurbishment of historic buildings with the cost-optimal methodology: the case study of a XV century Italian building

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

به منظور ارائه اهداف انرژی و آب و هوا در اروپا به سال ۲۰۵۰، تغییرات قابل توجهی در بخش ساختمان ضروری بوده و  به ویژه با توجه به سهام موجود است. در واقع، پتانسیل عظیمی برای عمل وجود دارد، همچنین در مورد ساختمان های تاریخی این موارد وجود دارد . در این راستا، امروز سوال این است: چگونه به ترکیب مورد نیاز حفاظت ساختمان و استفاده از اقدامات بهره وری انرژی می رسیم ؟

در این مقاله تلاش می کند تا پاسخ، ارزیابی نوسازی معماری تاریخی، به منظور دستیابی به نیاز انرژی بسیار پایین، ممکن و اقتصادی  ارائه شود . بیشتر در جزئیات، کاربرد روش هزینه بهینه (EPBD از نو طرح ۲۰۱ ۳۱/۰ / EU) برای ساختمان های تاریخی است، مورد بحث با اتخاذ دیدگاه اقتصاد کلان، به منظور به حساب از انرژی، زیست محیطی و اقتصادی در حدود ۶۰ بسته از اقدامات صرفه جویی در انرژی می باشد . مطالعه حاضر با هدف است برای معرفی یک روش برای تعریف ساختمان های مرجع برای معماری های تاریخی، از طریق درجا بررسی ویژگیهای ساختاری و انرژی و، به عنوان مطالعه موردی واقعی، نوسازی ساختمان ایتالیایی از قرن پانزدهم ارائه شده است. علاوه بر این، با توجه به دستورالعمل های نقطه نظر هزینه بهینگی پیشنهاد به درستی اقدامات بهره وری انرژی را انتخاب کنید. حفاظت، الزامات زیباشناختی، ساختاری و انرژی مسائل در نظر گرفته، و همچنین بروز همه عوامل اقتصادی است.

Please cite this article as: F. Ascione, N. Cheche, R.F.D. Masi, F. Minichiello
G.P. Vanoli, Design the refurbishment of historic buildings with the cost-optimal
methodology: the case study of a XV century Italian building, Energy and Buildings
(۲۰۱۵), http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.027 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication.As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

ترجمه مقاله طراحی نوسازی ساختمان های تاریخی با روش هزینه بهینه

پنج شنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۴ 713 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

طراحی نوسازی ساختمان های تاریخی با روش هزینه بهینه: مطالعه موردی از قرن AX V ساختمان ایتالیایی

رشته : معماری/ عمران 

Title: Design the refurbishment of historic buildings with the cost-optimal methodology: the case study of a XV century Italian building

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

به منظور ارائه اهداف انرژی و آب و هوا در اروپا به سال ۲۰۵۰، تغییرات قابل توجهی در بخش ساختمان ضروری بوده و  به ویژه با توجه به سهام موجود است. در واقع، پتانسیل عظیمی برای عمل وجود دارد، همچنین در مورد ساختمان های تاریخی این موارد وجود دارد . در این راستا، امروز سوال این است: چگونه به ترکیب مورد نیاز حفاظت ساختمان و استفاده از اقدامات بهره وری انرژی می رسیم ؟

در این مقاله تلاش می کند تا پاسخ، ارزیابی نوسازی معماری تاریخی، به منظور دستیابی به نیاز انرژی بسیار پایین، ممکن و اقتصادی  ارائه شود . بیشتر در جزئیات، کاربرد روش هزینه بهینه (EPBD از نو طرح ۲۰۱ ۳۱/۰ / EU) برای ساختمان های تاریخی است، مورد بحث با اتخاذ دیدگاه اقتصاد کلان، به منظور به حساب از انرژی، زیست محیطی و اقتصادی در حدود ۶۰ بسته از اقدامات صرفه جویی در انرژی می باشد . مطالعه حاضر با هدف است برای معرفی یک روش برای تعریف ساختمان های مرجع برای معماری های تاریخی، از طریق درجا بررسی ویژگیهای ساختاری و انرژی و، به عنوان مطالعه موردی واقعی، نوسازی ساختمان ایتالیایی از قرن پانزدهم ارائه شده است. علاوه بر این، با توجه به دستورالعمل های نقطه نظر هزینه بهینگی پیشنهاد به درستی اقدامات بهره وری انرژی را انتخاب کنید. حفاظت، الزامات زیباشناختی، ساختاری و انرژی مسائل در نظر گرفته، و همچنین بروز همه عوامل اقتصادی است.

Please cite this article as: F. Ascione, N. Cheche, R.F.D. Masi, F. Minichiello
G.P. Vanoli, Design the refurbishment of historic buildings with the cost-optimal
methodology: the case study of a XV century Italian building, Energy and Buildings
(۲۰۱۵), http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.027 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication.As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

 

ترجمه مقاله تحقیقات نفوذ رادار در زمین برای ترمیم ساختمان های تاریخی

چهارشنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۴ 727 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

تحقیقات نفوذ رادار  در زمین برای ترمیم ساختمان های تاریخی: مطالعه موردی از کلیسای سانتا ماریا دی کولیماجیو (L ‘اکیلا، ایتالیا)

رشته : معماری /عمران 

Ground penetrating radar investigations for the restoration of historic buildings: the case study of the Collemaggio Basilica (L’Aquila, Italy

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

رادار نافذ زمین (GPR) نظرسنجی در مرحله مقدماتی از یک پروژه نظارت ساختاری و بازسازی نما از کلیسای، یک کلیسای سانتا ماریا دی کولیماجیو قرون وسطی واقع در L ‘AQUILA (مرکزی ایتالیا) استفاده شد. نظرسنجی GPR در ارزیابی وضعیت حفاظت از نما و در شناسایی ضخامت دیوارهای آن بسیار مفید بودند، فرم ها و بدتر شدن آن با سنگ تراشی سنگ ساختمانی روبرو و ماسه هسته ی اصلی آن، و فرم ها و مکان های پشتیبانی کتیبه وسط آن است. GPR نشان داده  است  که یک روش غیر مخرب ایده آل برای بررسی سازه های باستانی از ارزش های فرهنگی و تاریخی بالا است.

واژه های کلیدی: رادار نافذ زمین , روش غیر مخرب ,ایتالیا , ساختمان های تاریخی , روش سنگ تراشی قرون وسطی

Abstract: Ground penetrating radar (GPR) surveys were applied in the preliminary stage of a project of structural monitoring and restoration of the facade of the Collemaggio Basilica, a medieval church located in L’Aquila (central Italy). GPR surveys were very useful in evaluating the state of conservation of the facade and in identifying the thickness of its walls, the forms and deterioration of its masonry with its ashlar facing and rubble core, and the forms and locations of its middle cornice supports. GPR was demonstrated to be an ideal non-destructive method to investigate ancient structures of high cultural and historical value. © ۲۰۰۴ Elsevier SAS. All rights reserved.

Keywords: Ground penetrating radar, Non-destructive method; Italy, Historical building, Medieval masonry technique

 

 

ترجمه مقاله چالش ها و درگیری های در دستیابی به جوامع پایدار در محله های تاریخی استانبول؟

چهارشنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۴ 752 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : معماری / شهرسازی 

Challenges and conflicts in achieving sustainable communities in historic neighbourhoods of Istanbul

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

اگر چه بازسازی شهری به طور گسترده ای به عنوان اکسیر برای حل مشکلات چند وجهی از شهرستانها بیش از دو دهه گذشته دیده می شود، یک بخش گسترده ای از متن  نشان می دهد که نیاز به پرسش از اثرات پروژه های بازسازی شهری به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سیاست های نئولیبرالی می باشد  . در زمینه ترکیه، با تمرکز بر استانبول، این مقاله با هدف بررسی موفقیت طرح های بازسازی در دستیابی به جوامع پایدار در محلات محروم مسکن تاریخی است. پس از تعریف فعل و انفعال بین جامعه پایدار، نیاز جامعه و حفاظت شهری، این تحقیق به بررسی تجربه بازسازی اخیر Fener و Balat (F & B) -a محله فقیر نشین  و کاهش در شبه جزیره تاریخی استامبول، و به بحث در مورد محاسن و کاستی ها، چالش ها و درگیری های اتحادیه اروپا (EU) تلاش بازسازی بودجه در حال توسعه یک جامعه پایدار در F & B، می باشد  در حالی که حفاظت از بافت شهری را برعهده دارد . بحث در یافته های پژوهش، مقاله به دنبال مسائل بسیار مهم در ایجاد جوامع پایدار در سایت های مسکن تاریخی استانبول و ترکیه است.

کلید واژه ها: جامعه پایدار، بازسازی شهری، حفاظت از شهری، محله تاریخی،  محله های شهری فقیر، استانبول

Although urban regeneration has been widely seen as a panacea to resolve the multi-faceted problems of cities over the last two decades, a broad section of literature suggests the need for questioning the impacts of urban regeneration projects as an integral part of neo-liberal policies. In the context of Turkey, by focusing on Istanbul, this article aims to investigate the success of the regeneration initiatives in achieving sustainable communities in deprived historic housing neighbourhoods. After defining the interplay between sustainable community, community need and urban conservation, this research examines the recent regeneration experience of Fener and Balat (F&B) -a poor and declining neighbourhood in the historic peninsula of Istanbul-, and discusses the merits and shortcomings, challenges and conflicts of the European Union (EU)-funded regeneration endeavour in developing a sustainable community in F&B, while conserving the urban fabric. Debating on the research findings, the article seeks to underline the crucial issues in creating sustainable communities in the historic housing sites of Istanbul and Turkey

 

ترجمه مقاله چگونه مفهوم تبدیل به محصول را دریابیم ؟ ارزیابی از شیوه های طراحی مبتنی بر قیاس در آموزش معماری

سه شنبه ، ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 338 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : عمران / معماری 

How does concept transform into product? An appraisal of analogybased design practices in architecture education

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

هنگام تعریف مفهوم «استعاره” بعنوان “انتزاع بصری منحصر به فرد در تنوع، و نیز ایجاد عقل سلیم در درک فرآیندهای طراحی مبتنی بر قیاس این مفاهیم را خواهیم داشت . بنابراین، در تمام شیوه های طراحی، نقاشی شباهتها توسط استعاره تولید و  نیز کمک درسی مهم برای زبان آموزان و  دانشجویان در آموزش   طراحی معماری می باشد . شروع از مساله و چگونگی  مفهوم اولیه یک طراحی است  و به  یک محصول معماری تبدیل  شده است ،  در این مطالعه تولید بحث و گفتگو در تفکر و طراحی شیوه های معماری بر اساس شباهتها، با هدف ایجاد چشم انداز با توجه به آموزش   طراحی معماری  می باشد که در درجه اول در نظر دارد به منظور بهبود دانش آموزان ‘طراحی توانایی با ارائه پایداری از داده های زیست محیطی را  در حال حاضر از طریق طرح پس از آن ارائه کند . در این آموزش، دانش آموزان در مرحله اول به فاش استعاره در مناطق مطالعه خاص خود می پردازند و  با جمع آوری داده های زیست محیطی با الهام از  موارد رسمی و غیر رسمی به طور مستقیم فیزیکی یا به طور غیر مستقیم از داده های رسمی و متنی این موارد را اعمال می کنند  و در مرحله دوم انتظار می رود برای تبدیل شباهتها به تصمیم گیری های فضایی با برنامه های معماری ارائه شود . در این مفهوم، این مطالعه روش در دو بخش انجام شده است. بخش اول مراحل این است  است که دانش آموزان از مفهوم محصول در آموزش و پرورش از طراحی معماری منجر با تاکید بر پتانسیل رابطه ای طراحی با در نظر گرفتن شباهت و استعاره تجزیه و تحلیل را انجام می دهند . در بخش دوم، شش دانش آموز  با توجه مطالعات و  محصولات از استودیو آموزش طراحی انتخاب می شوند و  در زمینه استعاره آنها در مناطق مورد مطالعه خود اسیر شباهتها خواهند شد و دلایل آنها برای خواسته طراحی می باشد و  یکی از نتایج این مطالعه استنباط در مورد چگونگی تبدیل به شیوه های طراحی است ، که در آن دانش آموزان تداخل و ربط بین داده های زیست محیطی، را  به  عنوان محصولات معماری شناخته اند .

Abstract When defining the concept of ‘metaphor’ as ‘an intuitive abstraction of uniqueness in diversities’, Aristoteles also creates a common-sense in comprehending analogy-based design processes. Therefore, as in all design practices, drawing analogies – with/to/between- by generating metaphors is also an important tuition for learners/students in architectural design education. Starting from the question of ‘how a designer’s initial concept is transformed into an architectural product’, this study generates a discussion on architectural thinking and designing practices based on analogies, aiming at creating perspectives with regard to architectural design education which primarily intends to improve students’ designing abilities by providing the sustainability of current environmental data through the subsequent designs. In this education, the students are firstly directed to reveal metaphors in their specific studying areas by gathering inspiration from directly formal and physical environmental data or from indirectly informal and contextual data; and secondly expected to transform analogies into spatial decisions with architectural programs. In this sense, this study is methodologically carried out in two sections. The first part analyses the stages of the process that lead students from concept to product in the education of architectural design by emphasizing the relational potential of design by considering analogies/metaphors. In the second section, six student studies/products selected from design education studios are appraised in context of the metaphors they captured in their study areas and the analogies they created –or in other words, the reasons they asked for to design-. Among the consequences of the study are the inferences to be made on how to transform design practices, in which the students interrelates between environmental data, into architectural products

 

ترجمه مقاله بررسی بازتاب های جریان اصلی و رویکردهای معماری در استودیو طراحی معماری

سه شنبه ، ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 419 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : معماری / عمران

An examination of reflections of mainstream and architectural approaches in architectural design studios

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده :

این مطالعه تمرکز بر تجارب به دست آمده در استودیو طراحی معماری دارد که بخشی برجسته آموزش معماری بوده و نیز به ارزیابی اثرات فضای پروژه دارد که به زندگی در یک محصول معماری مربوط می باشد . در این مفهوم، این مطالعه شامل روش های طراحی جریان اصلی، بر اساس این ایده است که وابستگی بین فضا، بافت و نتیجه معماری الزامی است. و همچنین آنهایی که از این تعامل انتقاد می کنند . این مقاله با هدف وزن احتمالی این دو رویکرد متفاوت در حالی ارائه می شود که در تعامل با فضا در برابر مفهوم روش از طریق فرایند طراحی کشف می شود . به منظور انجام این کار، مطالعه پیشرفت در دو مرحله جداگانه انجام شده است : مرحله اول توسعه بحث در مورد روش های طراحی جریان اصلی، که در پیشینی و تعامل فوری محصول معماری با فضا و بافت بر اساس، و ارزیابی نیز گفتمان معماری مخالفت با این ایده ها ارائه شده است . در بخش دوم انتخاب تشریح دو معماری تجارب مختلف طراحی استودیو از (هر دو ولسوالی در استانبول واقع شده است) بر اساس متن مندرج در بخش اول مجموعه خواهد بود . بنابراین در این روش، شش دانشجوی معماری مربوط به مناطق مختلف استانبول از این استودیوهای طراحی انتخاب شده اند و آنها را بر اساس تعامل آنها با فضای اجرا قرار در نظر گرفته اند د. نتیجه گیری از مطالعه این است که فرایند طراحی معماری شامل پتانسیل های متعدد به درک معماری، و آموزش در استودیو طراحی معماری مسئولیت مهم در توسعه روش های طراحی حمل می باشد . در این مفهوم، به عنوان یک پلت فرم مستقل، آموزش معماری به عنوان یک آزمایشگاه با ارزش، است که توانایی افشای پتانسیل های جاسازی شده از فضا و طراحی در آن دیده می شود.

Abstract This study concentrates on the experiences acquired in the architectural design studios which are a prominent part of the architectural education, and evaluates also the effects the space where the project is being put to life has on an architectural product. In this sense, this study includes mainstream design approaches, based on the idea that an inter-dependence is mandatory between space, context and the architectural outcome; and also contarian ones which criticizes this interaction. This paper aims to weigh the potential that these two different approaches discover whilst interacting with space against the conceptualization and spatialisation methods through the design process. In order to do so, the study advances in two separate stages: The first stage develops a discussion of the mainstream design approaches, which are based on the a priori and urgent interaction of the architectural product with the space and context, and evaluates also the architectural discourses opposing these ideas. The second section has chosen to dissect two different architectural design studio experiences of Bomonti [B] and Seyrantepe [S], (Districts located both in Istanbul) based on the context set forth in the first section. Thus in this manner, six student studies with architectural products relating to different districts of Istanbul have been chosen from these design studios and they have been evaluated on the basis of interaction they have implemented with space. The conclusion of the study is that the architectural design process incorporates multiple potentials to the architectural understanding, and that the education given in the architectural design studios carries an important responsibility in the development of the design approaches. In this sense, as an independent platform, the architectural education is seen as a valuable laboratory, which has the ability to expose the embedded potentials of space and its design

ترجمه مقاله بررسی تیرهای بتن آرمه تقویت شده توسط نسبتا پیچ سمت ورق فولادی

سه شنبه ، ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 460 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : عمران / سازه 

Study of Moderately Reinforced Concrete Beams Strengthened by Bolted-Side Steel Plates

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

روش تقویت صفحات فولاد متصل به فیس موجود بتن مسلح (RE) پرتوهاییرا  با استفاده از پیچ و مهره لنگر پذیرش در سراسر جهان در چند دهه گذشته دریافت کرده است. عملکرد این نوع از پرتو، یعنی پیچ (BSP) پرتو سمت اندود، به طور عمده از درجه تعامل با مشتقات جزئی در رابط فولاد بتن کنترل می شود. این تعامل جزئی یک نتیجه از ورقه طولی و عرضی است. در این مقاله یک مطالعه تجربی بر رفتار ورقه و انتقال نیروی برشی در تیرها BSP معرفی می شود . در مجموع هفت مورد متوسط ​​تقویت BSP پرتوهای با عمق ورق فولادی مختلف و فاصله پیچ در چهار نقطه خم مورد آزمایش قرار گرفتند. رفتارهای آنها با توجه به  نتایج آزمون در دسترس است و برای پرتوهای BSP به آرامی تقویت به دست آمده توسط محققان دیگر مقایسه شده است. سپس یک مدل المان محدود غیر خطی نیز توسعه داده شده و  برای پیش بینی رفتار تیرهای BSP ارائه خواهد شد .  شبیه سازی عددی نیز با نتایج حاصل از این مطالعه تجربی با موفقیت تایید شد. نتایج نشان می دهد که پرتوهای RC متوسط ​​تقویت می تواند به طور موثر در استحکام خمشی و شکل پذیری با استفاده از صفحات فولاد عمیق افزایش یابد . همچنین مشخص شد که ورقه طولی و عرضی توسط هر دو نسبت سختی از صفحات فولاد به پرتو RC و پاسخ نیروی لغزش از پیچ و مهره لنگر کنترل شده اند. این مطالعه افزایش درک اولیه از رفتار تیرهای BSP و مکانیزم برشی-انتقال داخلی بین صفحات فولاد و پرتو RC خواهد بود .

کلید واژه ها: متوسط ​​تقویت پرتو BSP، تقویت، جزئی-تعاملی، ورقه طولی و عرضی، شبیه سازی عددی

Abstract.: The strengthening technique which attaches steel plates to the side faces of existing reinforced concrete (RC) beams using anchor bolts has received worldwide acceptance in the past several decades. The performance of this type of beam, i.e. the bolted side-plated (BSP) beam, is mainly controlled by the degree of partial interaction at the steel-concrete interface. This partial interaction is a result of the longitudinal and transverse slips. This paper introduces an experimental study on the behavior of slips and shear force transfer in the BSP beams. A total of seven moderately reinforced BSP beams with different steel plate depths and bolt spacing were tested under four-point bending. Their behaviors were compared to the available test results for lightly reinforced BSP beams obtained by other researchers. Then a nonlinear finite element model was also developed to predict the behavior of BSP beams. The numerical simulation was also verified by the results of the experimental study successfully. The results show that moderately reinforced RC beams can be effectively enhanced in flexural strength and ductility by using deep steel plates. It was also found that the longitudinal and transverse slips were controlled by both the stiffness ratios of the steel plates to the RC beam and the force-slip response of the anchor bolts. This study enhances the basic understanding of behavior of BSP beams and the internal shear-transfer mechanism between the steel plates and the RC beam.

Keywords: moderately reinforced BSP beam, strengthening, partial-interaction, longitudinal and transverse slips, numerical simulation

 

ترجمه مقاله خطا در دیوار برشی بتن الاستیک مدلسازی ساختاری

دوشنبه ، ۹ شهریور ۱۳۹۴ 386 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : عمران 

ERRORS IN CONCRETE SHEAR WALL ELASTIC STRUCTURAL MODELING

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده.

شرایط لازم برای تجزیه و تحلیل خطی الاستیک سازه های بتنی دیوار توسط کنترل خطا در مدل سازی ارائه شده است. این تحلیلگر باید از عواقب آینده انتخاب مدل های متنوع طراحی آگاه باشد و در تصمیم گیری بر این اساس، به منظور حفظ سطح خطا ، ممکن است نادیه گرفته شود . در این مقاله به بررسی برخی از این اشتباهات اختصاص داده شده  می پردازیم .

واژه های کلیدی: دیوار برشی ، دیوار بتنی، دیوارهای همراه، طراحی سازه، مدل المان محدود، مدل پوسته، مدل قاب، روش طراحی، اشتباهات طراحی

Abstract. A requirement for the linear elastic structural concrete wall analysis is represented by the error control during the modeling. The analyst must be aware of the consequences coming from choosing from the diverse design models and take decisions accordingly, in order to maintain the error level as low as possible. The paper is dedicated to the study of some of these errors and investigate their magnitude in few representative cases.

Key words: shear walls; concrete walls; coupled walls; structural design; finite element model; shell model; frame model; design method; design errors.

 

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل الاستیک و پلاستیک از RIC همراه دیوار برشی

دوشنبه ، ۹ شهریور ۱۳۹۴ 406 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل الاستیک و پلاستیک از RIC همراه دیوار برشی: نسبت صلبیت معادل عناصر گره

رشته : عمران 

Elastic-plastic analysis of R/C coupled shear walls: The equivalent stiffness ratio of the tie elements

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

 

چکیده :

مدل سازی قاب نوار یک روش محبوب در سیستم دیوار برشی همراه در طراحی ساختمان  است. در این فرایند، تعیین صلبیت  تیرهای گره خورده  مهم است. در این مطالعه، نتایج به دست آمده توسط تجزیه و تحلیل عناصر محدود از RIC همراه سیستم دیوار برشی برای چندین هندسه در فضا الاستیک و پلاستیک در نظر گرفته شده است . با استفاده از نرم افزار( SPSS (Ver.5.0 برنامه بسته آماری، پارامتر گره و  اصلاح صلبیت  معادل ارائه شده است. فرمول نسبت بین پلاستیک و پارامترهای اصلاح صلبیت معادل الاستیک تعریف می شود و اطلاعاتی نیز در این زمینه ارائه شده است .

واژه های کلیدی: دیوار برشی شومینه، تجزیه و تحلیل الاستیک و پلاستیک، پارامتر اصلاح صلبیت .

Abstract: Bar frame modelling is a popular method in coupled shear wall systems in structural design. In this process, determining the stiffness of the tie beams is important. In this study, results obtained by finite-element analysis of R/C coupled shear wall systems having several geometries in elastic-plastic space are considered. Using SPSS (Ver.5.0) statistical package program, an equivalent tie beam stiffness modification parameter is provided. The formula which defines the ratio between the plastic and elastic equivalent stiffness modification parameters is also given.

Keywords: Coupled shear walls, elastic-plastic analysis, stiffness modification parameter.

 

ترجمه مقاله پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با توجه به تعامل خاک-سازه

شنبه ، ۷ شهریور ۱۳۹۴ 421 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته: عمران /سازه

Seismic response of steel plate shear walls considering soil-structure interaction

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده-: با توجه به بهره وری ساختاری، پلیت های فلزی برشی دیوار (SPSW) به طور گسترده ای در ساختمان به عنوان یک سیستم اصلی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی به علت باد و زلزله استفاده شده است. مدل دقیق لرزه ای برای SPSW نیاز به در نظر گرفتن اثر تمام اجزاء برای تجزیه و تحلیل مانند ساختاری، پایه و اساس، عناصر خاک و تعامل بین آنها دارد . چنین تعاملی ممکن است ویژگی های پویا سازه را تغییر دهد و در نتیجه ممکن است مفید یا مضر برای  عملکرد سازه باشد. این بررسی دو SPSW معمولی با توجه به نیاز AISC طراحی وجود دارد . اثرات خاک-انعطاف پذیری در خواسته های لرزه ای مانند قالب استراحت کننده  در دو نوع خاک در معرض دو حرکت مختلف زمین زلزله با استفاده از روش مستقیم زمان بررسی و مقایسه با نتایج به دست آمده از ثابت پایه معرفی شده اند. مشاهده شده است که تعامل خاک-سازه بر عملکرد لرزه ای SPSW و اثر خاک-انعطاف پذیری باید به حساب تجزیه و تحلیل دینامیکی SPSW گرفته شده باشد .

کلمات کلیدی-پلیت های فلزی برشی دیوار، تعامل ساختار خاک، پاسخ لرزه ای، تجزیه و تحلیل پویا(دینامیک)

مقدمه: 

با توجه به بهره وری ساختاری، فولاد پلیت برشی دیوار (SPSW) به طور گسترده ای در ساختمان به عنوان یک اصل به کار می رود و  سیستم برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله طراحی شده است . مدل دقیق تقاضا لرزه برای SPSW نیاز به در نظر گرفتن اثر تمام اجزاء برای تجزیه و تحلیل مانند ساختاری، پایه و اساس، عناصر خاک و تعامل بین آنها دارد . در طراحی معمولی، ساختمان به طور کلی پایگاه های ثابت درنظر گرفته می شوند . در واقع، انعطاف پذیری متوسط ​​خاک اجازه می دهد تا حرکت پایه و اساس و در نتیجه کاهش صلبیت کلی  از سیستم ساختاری [۱] – [۳] باشد .  علاوه بر این، بخشی از انرژی ارتعاش ساختار به لایه خاک انتقال می یابد و می تواند به دلیل میرایی اشعه حاصل از بین رود.

Abstract—Due to structural efficiency, Steel Plate Shear Wall (SPSW) is widely employed in buildings as a principal system for resisting lateral loads due to wind and earthquakes. An accurate model of seismic demand for SPSW requires consideration the effect of all components for analysis such as structural, foundation, subsoil elements and the interaction between them. Such interaction may alter the dynamic characteristics of structures and consequently may be beneficial or detrimental to the performance of structures. This investigation considers two typical SPSW designed according to AISC requirements. The effects of soil-flexibility on seismic demands of such frames resting on two soil types subjected to two different earthquake ground motion is investigated using the time direct method and a comparison is presented with the results obtained from fixed-base. It is observed that soil–structure interaction affect the seismic performance of SPSW and the effect of soil-flexibility must be taken into account in dynamic analyses of SPSW.

Keywords—Steel Plate Shear Wall, Soil Structure Interaction, seismic response, dynamic analysis

 

ترجمه مقاله اثر پلیت های فلزی برشی دیوار بر رفتار سازه

شنبه ، ۷ شهریور ۱۳۹۴ 389 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : مکانیک / متالوژی /عمران

Effect of Steel Plate Shear Wall on Behavior of Structure

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

دیوار برشی فولادی در سازه های فلزی برای مقاومت در برابر نیروهای زلزله و باد بسیار استفاده شده است. این سیستم چندین مزیت نسبت به دیگر سیستم های بار مقاومت در برابر جانبی معمول ارائه می کند . صرفه جویی در فولاد، سرعت نصب، کاهش هزینه پایه و اساس، و افزایش فضای قابل استفاده در ساختمان برخی از مزایای آشکار از دیوار برشی فولادی می باشد. دیوار برشی فولادی نیز سختی های زیادی در برابر رانش برای ساختمان سالم خواهد داشت .

این مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی های بلند قاب های ساختمان فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی (SPSW) می باشد . در این مقاله معادل تجزیه و تحلیل استاتیک برای لحظه ای فولاد مقاوم در برابر قاب ساختمان داشتن (G + 6) طبقه واقع در منطقه ۳ انجام شده است. تجزیه و تحلیل دیوار برشی فولادی و ساختمان ها با استفاده از نرم افزار STAAD PRO انجام شده است. پارامترهای اصلی در این مقاله به مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان مانند خم شدن لحظه ای، نیروی برشی، انحراف و نیروی محوری می پردازد . این مقاله همچنین در مورد اثرات متمرکز در ساختار فولادی و بدون دیوار برشی خواهد بود .

Abstract: Steel plate shear walls have been used more and more in the steel structures to resist earthquake and wind forces. This system offers several advantages as compared to the other usual lateral load resisting systems. Steel saving, speed of erection, reduced foundation cost, and increased usable space in buildings are some apparent advantages of the steel plate shear walls. Steel plate shear walls also provide major stiffness against building drift for the hi-rise buildings. This paper describes the analysis and design of high-rise steel building frame with and without Steel plate shear wall (SPSW). In this paper equivalent static analysis is carried out for steel moment resisting building frame having (G+6) storey situated in zone III. The analysis of steel plate shear wall and the building are carried out using Software STAAD PRO. The main parameters consider in this paper is to compare the seismic performance of buildings such as bending moment, shear force, deflection and axial force. This paper also focused on the effects comes on the steel structure with and without shear wall.

” این اثر  به سفارش گروه نیک همکار ترجمه شده است  فروش آن  پی گردد قضایی دارد ”

 

 

ترجمه مقاله رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

چهارشنبه ، ۴ شهریور ۱۳۹۴ 469 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته : عمران 

 The Relationship Between Shear Wave Velocity,temperature,attenuation

and viscosity in the shallow part the mantle

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین ۴-۱ دوره بوده وبین ۱۶۰-۵۰ می باشد.. پروتکل ما ۲۵۰ کیلومتر ورزولوشن عمودی از۵۰ کیلومتر به عمق ۳۰۰کیلومتر در گوشته است. مدل جدید ما    . PM-V2-2012 بوده  و مقدار ۱۰۶ *۳  لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل مدل قبلی است این است که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار SV(P,T) براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه شد . اینها در مرحله بعد مورد استفاده به منظور برآورد مدل برشی و مشتقات آن با توجه به دماو فشار مورد استفاده قرار خواهد گرفت که باید با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد. در درجه حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار  عامل یک ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول است که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی شرح داده شده است که بستگی به انرژی فعال سازیE و مقدار حجم V دارد و مقادیر آنها از مدل ها ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی استفاده می شود. این پروتکل دو عامل را با توجه به مدل های قبلی بهبود داده است وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در  زیر کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه است را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد شود.

کلیدواژه ها: توموگرافی امواج سطحی ،درجه حرارت گوشته،ضخامت لایه لیتوسفر،روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته.

۱-مقدمه:

ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته فوقانی زمین تقریبا در  ۹۰ سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ ۱۹۵۰٫ص۷۶) این اثرات در آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در  آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل ۱-A یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است(MBL) این است که توسط یک فاصله در لایه مرزی حرارتی (TBL) بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است. بدون ناپیوستگی در عردو درجه حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد. راه مناسب برای توصیف یک ژئوترم از نظر لیتوسفر معادل ضخامت به عنوان عمق تعریفز شده که در آن برون یابی ژئترم از جریان هم رفتی می باشد. این توسط پریستلی و مکنزی در سال۲۰۰۶ استفاده شده است.

 

ترجمه مقاله نظام برنامه‌ریزی شهری در هند

سه شنبه ، ۳ شهریور ۱۳۹۴ 395 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله نظام برنامه‌ریزی شهری در هند

 

رشته :مدیریت / عمران

Urban planning in India

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

جمهوری فدرال هند که هفتمین مساحت در بین کشورهای جهان را داراست از ۳۲ ایالت تشکیل شده است. (هفت ایالت دهلی، چاندیگار، جزایر آندامان و نیکوبار، جزایر لاکشاد و یپ یوندیچری، دامان دیو و نادرا ـ ناگار هاوالی به نام سرزمین‌های متحده خوانده می‌شوند و با حکومت مرکزی دارای رابطه‌ای ویژه هستند) که اندازه ایالت‌ها متفاوت هستند.

تعریف برنامه‌ریزی توسعه شهری و اهداف آن

تغییرات در استفاده از زمین، ساختمان و یا توسعه که در قانون برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایالات تعریف شده است عبارتست از «انجام عملیات ساختمانی، مهندسی، معدنی و غیره روی زمین و یا انجام تغییرات در کاربری ساختمان و زمین»

این تعریف موارد تفکیک زمین، مسکن، ساختمان‌های صنعتی، کنترل تراکم، سطح زیربنا و ارتفاع، مقررات پارکینگ، حفاظت از اماکن تاریخی را شامل می‌شود.این تعریف مواردی همچون حفظ و نگهداری جاده‌ها، تغییرات و یا اضافات داخلی ساختمان‌ها را شامل نمی‌شود.توسعه شهری شامل تملک زمین، توسعه زمین، مراحل صدور پروانه و ساخت و ساز و اعمال قوانین تفکیک زمین و مقررات ساختمانی می‌شود.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری

در کشور هند، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت شهری در مسولیت دولتی ایالتی است. دولت‌های ایالتی موظفند تا قوانین خود را بر اساس قوانین برنامه‌ریزی و توسعه شهر و منطقه‌ای فدرال مطابقت دهند. قوانین ایالتی به وزیر توسعه شهری ایالتی قدرت تشکیل نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت ایالتی، منطقه‌ای، کلان‌شهری، شهری و واگذاری مسئولیت‌ها را به آنها می‌دهد. اصلاحیه ۷۴ قانون اساسی هند که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید به دولت‌های ایالتی توصیه می‌کند.

 

ترجمه مقاله انگلیسی راهبردهای مدیریت حمل و نقل

شنبه ، ۲۷ تیر ۱۳۹۴ 370 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه مقاله انگلیسی راهبردهای مدیریت حمل و نقل

ترجمه مقاله انگلیسی راهبردهای مدیریت حمل و نقل

ترجمه مقاله انگیسی

پیاده‌سازی راهبردهای مدیریت حمل و نقل با استفاده از مدل شبیه سازی اَوِنیو در کشورهای در حال توسعه

Implementation of Transportation Management Strategies using A VENUE for developing countries

تعداد صفحات انگلیسی:  ۵ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۷ صفحه
دانلود متن انگلیسی
چکیده

الگوهای حمل و نقل شهری هزینه‌های چشمگیری را هم بر شهرهای کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه‌ یافته تحمیل می‌کند. رشد ترافیک اتومبیل منجر به مشکلات جدی تراکم شده که به عنوان تنگنایی برای شهرهای درحال توسعه و بویژه مانعی  برای شهرهایی که پتانسیل رشد بالایی دارند، می باشد. بزرگراه‌ها، تحرّک شهرها را افزایش داده گرچه به عنوان چالشی پیش روی سیستم بزرگراه‌های شهری به منظور برآورده کردن نیازهای روزافزون شهرهای درحال توسعه و غلبه بر تراکم، می باشد. مستقیم ترین روش برای کاهش تراکم از طریق اصلاح زیرساخت ها با افزودن خطوط و پل‌های جدید که البته گرانترین راه‌ حل نیز هست، می باشد. …..

دانلود فایل

ترجمه تغییرات رنگ در آسفالت

شنبه ، ۲۷ تیر ۱۳۹۴ 501 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

 

ترجمه تغییرات رنگ در آسفالت

ترجمه تغییرات رنگ در آسفالتمقاله انگلیسی همراه با ترجمه

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method
تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده

تعداد صفحات انگلیسی:۷ صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :۹  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

خلاصه

جاده ای که با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف طول عمر، بررسی می شوند. توضیح رنگ های سطح در نمونه ها در فضاهای رنگی HIS و RGB بررسی می شوند.

………..

دانلود فایل

ترجمه مقاله فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر

پنج شنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۴ 264 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه مقاله فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر

ترجمه مقاله فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر

ترجمه مقاله انگلیسی

The Trope of the Organic City: Discourses of Decay and Rebirth in Downtown Seattle
بحث در مورد فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر سیاتل

تعداد صفحات انگلیسی: ۲۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
در اواخر سال ۱۹۹۴ شهردار نورمرایز به شورای شهر سیاتل رای قاطعانه ای جهت بازگشایی خیابان کالج در مرکز شهر سیاتل جهت تردد خودروها دادند . اگر چه این با سر و صدایی همراه بود اما تصمیم به بازگشایی خیابان کالج در میان ۸ سال امر شهرداری بحث برانگیز بود . از بسیاری جهات آن تسکینی برای وضع موجود بود

 
دانلود فایل

ترجمه خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

چهارشنبه ، ۲۴ تیر ۱۳۹۴ 458 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

ترجمه خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقصترجمه مقاله انگلیسی

NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF
INITIALLY IMPERFECT SHALLOW
SPHERICAL SHELLSt

خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص:

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
به خوبی شناخته شده است که ساختار دیواره نازک مواد در اثر تغییر شکل ناشی از خزش در راستای وجود بارهای ثابت در زمان کافی بوده است. برای پوسته کروی یکنواخت وقتی بارگذاری انجام می شود. آن به زمان بستگی داشته و شکست بستگی به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نیز می تواند نام گذاری شود چرا که خزش در زمان مشخص در حین اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق می افتد. محاسبه بار همراه با تغییر شکل خزش برای پوسته کروی کم عمق متقارن دلیل اصلی تحقیق زیر می باشد.
دانلود فایل

ترجمه مقاله رشته عمران زلزله

چهارشنبه ، ۲۴ تیر ۱۳۹۴ 324 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه مقاله رشته عمران زلزله

 ترجمه مقاله رشته عمران زلزله

ترجمه مقاله انگلیسی

Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle

مقاله عمران زلزله

رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه:
ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته فوقانی زمین تقریبا در  ۹۰ سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ ۱۹۵۰٫ص۷۶) این اثرات در آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در  آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل ۱-A یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است(MBL) این است که توسط یک فاصله در لایه مرزی حرارتی (TBL) بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است.

دانلود فایل

ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت

دوشنبه ، ۲۲ تیر ۱۳۹۴ 415 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت

ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته عمران

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image

analysis method

تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است.

 

تعداد صفحات انگلیسی: ۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۹ صفحه
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن:

متدهای تحقیق
۱-۲- منبع مواد
آسفالت روشن که در این بررسی به کار گرفته شد از ترکیب صمغ، مایه قیری، گریس و مواد دو قطبی شده استخراج و از طریق کارخانه مواد آسفالت محلی تولید می شد. رنگ های به کار رفته از کارخانه اروپایی به دست می آمد. مواد شیمیایی رنگ های قرمز و سبز از طریق میکروسکوپ الکترون بررسی و در جدول ۱ نشان داده می شوند. اجزای اصلی شیمیایی رنگ قرمز Cr و K هستند. بنابراین رنگ سبز از Fe و K تشکیل شده است. با گرم کردن آسفالت روشن در اجاق تا C ْ ۱۶۰ و سپس ترکیب آن ها با رنگ های سبز و قرمز در نسبت های طراحی شده مختلف، آسفالت رنگی برای این بررسی آماده شد. سپس تست افزایش طول عمر آسفالت رنگی انجام شد.

دانلود فایل

ترجمه مقاله مدل ساده برای ارزیابی عملکرد انرژی از پنجره های جی. کارلسون

یکشنبه ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ 551 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

   A simple model for assessing the energy performance of windows J. Karlsson 

رشته : عمران 

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده :

یک مدل ساده برای تعادل انرژی سالانه با توجه به مصرف گرما و تلفات حرارت خورشیدی از پنجره ها در نظر گرفته شده و توسعه یافته است و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . اطلاعات هواشناسی ساعتی برای تابش خورشیدی و دمای خارجی همراه با عملکرد نوری و حرارتی از پنجره می باشد و برای ارزیابی جریان گرما انرژی خالص از طریق یک پنجره مورد بررسی قرار می گیرد . مدل ارائه شده یک راه بسیار ساده برای مقایسه پنجره ها پیشرفته متفاوت در مکان جغرافیایی، جهت گیری و ساختمان های متفاوت می باشد و تنها دمای تعادل را در ورودی ساختمان شکل می دهد .تعادل انرژی و بهره وری هزینه برای چند ترکیب متفاوت ساختمانها با درجه حرارت تعادل متفاوت در آب و هوای ، مناطق مرکزی سوئد در نظر گرفته شده است . این مدل دارای پتانسیل برای رتبه بندی انرژی از پنجره ها می باشد .

کلمات کلیدی: پنجره ها ، بازده انرژی ، رتبه بندی انرژی ، ساختمانهای مسکونی ، آب و هوا ، شبیه سازی. 

   

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله شبیه سازی شناسایی خسارت‌ها در ساختمان‌های دارای ستون بندی فولادی

سه شنبه ، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ 382 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Simulation study of damage detection in steel shear frame buildings using impulse response and wavelet analysis
عنوان فارسی مقاله: مطالعه‌ی شبیه سازی شده‌ی شناسایی خسارت‌ها در ساختمان‌های دارای ستون بندی فولادی با استفاده از واکنش‌های لحظه‌ای و تحلیل موجک‌ها
دسته: عمران – معماری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۷
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
چارچوب‌های سازه‌ای هر دو نوع رفتار ارتجاعی و پلاستیکی رااز خود نشان می‌دهند که نوع رفتار آنها وابسته به بار وارده بر آنهاست. در مراحل اولیه‌ی تخریب زمین لرزه سیستم سازه‌ای در فاز ارتجاعی خود باقی می‌ماند اما هنگامی که این تخریب و بار وارده بیشتر می‌شود، این ستون بندی‌ها سازه را در مقابل ریزش حفظ می‌کنند. تعیین زمان و محل وقوع این خسارت‌ها بسیار مهم است. هدف کلی شیوه‌های قبلی همانند فوریه، فوریه ی سریع و یا تبدیل موجک‌ها یافتن زمان و مکان ایجاد این مفصل‌های تکیه گاهی است. این کار با استفاده از تغییر در محدوده‌ی واکنش‌ها و استفاده از ویژگی‌های ارتعاشی سیستم‌هایی همانند فرکانس لرزش و یا مدهای لرزش سازه صورت می‌گیرد. گر چه، این شیوه‌ها، در کاربردهای اولیه بسیار مؤثر نیستند زیرا ویژگی‌های لرزشی به طور عمده‌ای درابتدای تشکیل مفصل‌های تکیه‌گاهی تغییر نمی‌کنند. دراین تحقیق، از توانایی تبدیل موجک‌ها در به دست آوردن اطلاعات بومی درباره‌ی سیگنال‌ها برای تعیین زمان و مکان تشکیل مفصل‌های تکیه گاهی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها برای تعیین زمان و مکان تشکیل مفصل‌های تکیه گاهی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها همان واکنش‌های ثبت شده سازه‌ی در حال لرزش می‌باشند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که شیوه‌ی پیشنهادی می‌تواند در تعیین زمان و مکان خسارت بدون استفاده از شیوه‌ها و مفاهیم پیچیده، مؤثر می‌باشند. واژه‌های کلیدی: شناسایی خسارت‌ها، مفصل‌های پلاستیکی، واکنش‌های لحظه‌ای. چارچوب برش


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله خسارت های وارده بر سازه در اثر زلزله:تحلیل موجک های گسسته

سه شنبه ، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ 489 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: DAMAGE DETECTION OF STRUCTURES UNDER EARTHQUAKE EXCITATION USING DISCRETE WAVELET ANALYSIS
عنوان فارسی مقاله: شناسایی خسارت های وارده بر سازه در اثر تحریکات زلزله با استفاده از تحلیل موجک های گسسته
دسته: شهرسازی – معماری – معماری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۲
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
یک شیوه‌ی قابل قبول برای شناسایی میزان صدمات وارده به سازه در اثر زمین لرزه که شیوه‌ی تبدیل موجک‌های گشته نام دارد در این مقاله معرفی شده است.
عملکرد این شیوه‌ی پیشنهادی بر اساس تغییرات ناگهانی در پاسخ به لرزش‌ها و تحلیل جا به جایی و یا واکنش‌های سرعتی با استفاده از تحلیل موجک‌هاست.
هم چنین، شیوه‌ی دیگری که عملکرد این شیوه‌ی پیشنهادی بر اساس تغییرات ناگهانی در پاسخ به لرزش‌ها و تحلیل جابه جایی و یا واکنش‌های سرعتی با استفاده از تحلیل موجک‌هاست. هم چنین، شیوه‌ی دیگری که عملکرد آن نیز بر اساس همین موجک‌هاست، ارائه شده که راه حل مربوط به مشکل شناسایی صدمات وارده است و مانع از انتشار جابه جایی‌ها و واکنش‌های مربوط به سرعت می‌شود. عملکرد شیوه‌ی پیشنهادی برای جلوگیری از انتشار امواج و کشف صدمات وارده با استفاده از مدل معیار IASC-ASCE که مدل کار گروهی بوده و سلامت سازه را بررسی می‌کند، سنجیده می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که شیوه‌ی پیشنهادی می‌تواند جاوی اطلاعات سودمندی برای پیش گیری از آسیب‌های وارده باشد که با استفاده از واکنش سازه در برابر لرزه‌ها محقق می‌شود.
کلمات کلیدی: آشکار سازی آسیب‌ها، جلوگیری از انتشار امواج، تبدیل موجک‌ها، واکنش در برابر لرزه‌ها، تحریکات زمین لرزه‌ای.
۱)مقدمه
در دهه‌ی گذشته، توجه محققان همواره به آسیب‌های وارده بر سازه‌ها در طول عمر مهندسی سازه بوده است. در بین شیوه‌های متعدد، برخی از آنها بر اساس مشاهده‌ی رفتار دینامیکی سازه شکل گرفته‌اند (۴-۱). بسیاری از این شیوه‌ها از پارامترهای مدی modal مانند شکل مد و فرکانس‌های طبیعی مربوط به تخمین و کش آسیب‌های وارده، استفاده می‌کنند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله آموزش جدول زمانی تایوان با سرعت بالا سیستم ریلی

شنبه ، ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ 495 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله آموزش جدول زمانی تایوان با سرعت بالا سیستم ریلی مبتنی بر بهینه سازی با توجه به گردش و مشکلات

رشته : عمران / معماری

Optimization-based Train Timetables Generation for Taiwan HighSpeed
Rail System Considering Circulation and Disturbances

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا کلیک نمایید

چکیده

دولت بیشتر و بیشتر در حال برنامه ریزی و یا ساخت با سرعت بالا راه آهن (HSR) با توجه به سیستم های خود، مکانیزم کنترل مرکزی سیستم و به عنوان مثال، جدول زمانی قطار می باشد که ، باید بیشتر به منظور مقابله با اختلالات مختلف به دلیل بلایای بررسی شود . چند روش مبتنی بر بهینه سازی شکل گرفته است و با موفقیت برای تولید پایدار و قابل اعتماد جدول زمانی قطار استفاده می شود . با این حال، چند محقق مسائل گردش حرکت قطار را در نظر گرفته اند، به ویژه برای سیستم های HSR، حتی اگر آن را بتوان به گونه ای در جدول زمانی در مقابل اغتشاشات شکل داد . این پژوهش یک مدل بهینه سازی برنامه ریزی است که قابلیت تنها نیازهای اساسی را ندارد اما گردش ریلی را برای سیستم HSR تایوان ارائه کرد . تجزیه و تحلیل حساسیت به منظور شناسایی چگونه اختلالات در جدول زمانی اصلی و اقدامات به منظور کاهش تاثیر به جای ریل می باشد . با افزایش مناسب، مدل ارائه شده می تواند یک ابزار شبیه سازی خوب برای کمک به پیش بینی اثر اختلالات در جدول زمانی بدون انجام آزمایش های واقعی باشد .

کلمات کلیدی: برنامه ریزی ، مدل بهینه سازی، آموزش گردش ریلی ، تجزیه و تحلیل حساسیت.

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه بررسی دانشجویان معماری و مهندسی برای بازسازی نمای خانه

شنبه ، ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ 459 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

ترجمه مقاله بررسی دانشجویان معماری و مهندسی برای بازسازی نمای خانه: نظر، پیچیدگی و بیان

رشته : عمران / معماری

Architecture and engineering students’ evaluations of house façades: Preference, complexity and impressiveness

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا کلیک نمایید

چکیده :

در این مطالعه، پنج مجموعه ی مختلف از نمای خانه تک خانواده از تحولات تعاونی حومه خصوصی مسکن در آنکارا، ترکیه، مورد بررسی قرار گرفت. هر مجموعه شامل حداقل، پیچیدگی متوسط و حداکثر یک مثال خواهد بود . اگر چه خانه در هر مجموعه ظاهری دارد که برای اولین بار ساخته شد، جهت گیری آنها از زمانی آغاز می شود که توسط صاحبان آنها تغییر می یابند. فرضیه اصلی پژوهش این بود که یک رابطه U شکل در بالا برای تغییر خانه های متوسط وجود دارد . از سوی دیگر، فرض شد که پیچیدگی درک و عظمت یک رابطه خطی می تواند با پیچیدگی افزایش شناخت و شکوه درک کاهش سطح پیچیدگی تغییر یابد . در نظر این دو فرضیه اساسی، این مورد در نظر گرفته می شود که تفاوت در رتبه بندی از گروه پاسخ دهنده خاص با زمینه های مختلف وجود دارد. بنابراین، یک پرسشنامه به ۱۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی از معماری و مهندسی گروه ها دانشگاه گازی، آنکارا (۴۱ از معماری و ۵۹ از مهندسی) داده شد. از این دانشجویان خواسته شد تا در مجموع ۱۵ عکس از پنج سایت مسکن با کمک پنج نقطه مقیاس دیفرانسیل معنایی تحت سه عنوان، یعنی: رجحان: زیبا – زشت، گرم – سرد، شیرین و لذت بخش – ناخوشایند ارائه کنند . پیچیدگی: چندان جدی گرفته نمی شود و همیشه سادگی به آن تحمیل می شود . و عظمت آن گاه قابل توجه و گاه موثرتر می باشد . نتایج اثبات وجود رابطه طلا با شکل های پیچیده نشان داده می شود و این در سطح متوسط از پیچیدگی ، همیشه کمتر و پیچیده تر و زننده تر خواهد بود . نمایی که چشمگیر تر به نظر می رسید نمایی است که پیچیده تر می باشد ، اما با این حال، زیادی قابل توجه نمی باشد . در میان این نتایج، دانشجویان معماری روشهای مهمتری را نسبت به دانشجویان مهندسی بیان کرده اند جواب آنها با انتقاد از تصمیمات منفی همراه می باشد .

کلمات کلیدی:

نظر، شکوه پیچیدگی، نمای خانه، ادراک (شناخت)، جنسیت، سابقه و هدف

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله آنالیز خزش پایداری از پوسته ویسکوالاستیک استوانه

جمعه ، ۲۶ دی ۱۳۹۳ 527 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: BRIEF NOTE CREEP-STABILITY ANALYSIS OF VISCOELASTIC CYLINDRICAL SHELLS
عنوان فارسی مقاله: مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای
دسته: عمران – مکانیک
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۷
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است.  خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است. راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش اصلاح شبه الاستیک ارائه شده است در نتیجه شرایط بی ثباتی برای پوسته فرموله شده است نشان داده شده است. که برای مواد ویسکوالاستیک با خزش محدود محدودیت بارگذاری در ساختار پایدار وجود دارد و مقدار بار بالا ممکن است منجر به کمانش در زمان بحرانی شود.
۱- مقدمه :
ثبات خزش پوسته های دایره ای استوانه توسط پژوهش گران متعددی مورد مطالعه با استفاده از مفاهیم مختلف و قوانین اساسی انجام شده است. تعدادی از تحقیقات با استفاده از روش عیوب به این نتیجه رسیده اند. که در شرایط خزش عیوب اولیه با گذشت زمان توسعه یافته و منجر به فروپاشی ساختار می شود. مهم در این تجزیه و تحلیل این است که معمولا تغییر شکل نامحدود و تا نرخ آن بی نهایت تعریف می شود. برخی از این مطالعات متوسط هوفی و کویشن در سال های اخیر توجه زیادی را توسط برنامه های کاربردی به پژوهش در زمینه خزش متمرکز کرده است. به طور خاص خزش در پوسته استوانه ای به عنوان یک فرآیند لحظه ای بوده که شامل شرایط بنیادی و وابسته به زمان به عنوان تنیمات تعادل است به این ترتیب زمان بحرانی در ارتبازط با اولین بارگذاری است نتایج حاصل از این مطالعات بستگی به محصولات اساسی به عنوان خزش در ساختار است. مقاله حاضر در رابطه با تجزیه و تحلیل پوسته استوانه ای مدور است که خواص مواد توسط معادلات ساختاری ویسکوالاستیک خطی به صورت تئوری تعریف شده باشد. با استفاده از این مفهوم دو شاخه ای شدن مقادیر ویژه به صورت خطی فرموله شده و با استفاده از روش راه حل شبه الاستیک با بهره گیری از مفهوم الاستیک وابسته به زمان به عنوان یک مدل ویسکوالاستیک واقعی است. این رویکرد در تجزیه و تحلیل خزش ثبات ساختار ویسکوالاستیک را مورد بحث قرار می دهد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق : پوسته کروی

پنج شنبه ، ۲۵ دی ۱۳۹۳ 524 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF INITIALLY IMPERFECT SHALLOW SPHERICAL SHELLS
عنوان فارسی مقاله: خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص
دسته: مکانیک – عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۳۳
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تغییر شکل خزش و کمانش بار خزش برای پوسته کروی متقارن کم عمق بدون عیب و نقض اولیه باشد. برای خزش غیر خطی، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانین تجزیه و تحلیل می باشد. نتایج نشان می دهد که بازده کرنش سختی بهتر از زمان سخت شدن می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که نقض اولیه نقش مهمی در کاهش خزش کمانش بار بازی می کند. هنگامی که با داده های تجربی نمونه آزمایش مقایسه می شود. دیده می شود که حرکت بسیار کوچکی به سمت کرویت مشاهده می شود. که به منظور یک پیش بینی رضایت بخش در هر دو خزش کمانش بار و خزش تغییر شکل است. علاوه براین به طور کامل تجزیه و تحلیل باید براساس یک مدل خزش ریاضی باشد. که شامل خزش اولیه، ثانویه و خزش سوم می باشد.
مقدمه :
به خوبی شناخته شده است که ساختار دیواره نازک مواد در اثر تغییر شکل ناشی از خزش در راستای وجود بارهای ثابت در زمان کافی بوده است. برای پوسته کروی یکنواخت وقتی بارگذاری انجام می شود. آن به زمان بستگی داشته و شکست بستگی به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نیز می تواند نام گذاری شود چرا که خزش در زمان مشخص در حین اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق می افتد. محاسبه بار همراه با تغییر شکل خزش برای پوسته کروی کم عمق متقارن دلیل اصلی تحقیق زیر می باشد.
عنصر کلیدی درگیر در تجزیه و تحلیل خزش ناشی از کمانش انتخاب معادلات ساختاری برای توصیف رفتار خزش مواد می باشد. انتخاب مناسب باید یک تقریب خوب برای آزمون ارائه دهد. اگر معادلات فوق تنها نشان دهنده خزش ثانویه بتشند یک رابطه خطی بین کرنش خزش و تابع زمان به وجود خواهد آمد. و روش راه حل های مقابله با این وضعیت بسیار آسان است. از سوی دیگر معادله اگر خزش اول و یا سوم را نشان دهد. نتایج به صورت غیر خطی خواهد بود. دو روش به طور گسترده جهت رسیدگی به این موضوع تصویب شده است.  یکی وضعیت زمان سخت شدن و دیگری قوانین کرنشی سختی است. به طور کلی پیش بینی در این دو براساس روش های کاملا متفاوت بوده و انتخاب بین آنها باید در مقایسه پیش بینی های خود با داده های تجربی خود دارد. یکیدیگر از عناصر کلیدی عیوب اولیه است. که در بسیاری از مواقع به طور مستقیم منجر به عدم دقت در فرآیند تولید می شود. نشان داده شده است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی بر روی خواص چسب یخ برای روسازی آسفالت بزرگراه ها

جمعه ، ۵ دی ۱۳۹۳ 651 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته مهندسی عمران /مهندسی مواد

ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی بر روی خواص چسب یخ برای روسازی آسفالت بزرگراه ها

Laboratory study on the adhesive properties of ice to the asphalt pavement of highway

چکیده

در حال حاضر، اطلاعات کمی در مورد چسبندگی یخ به سطح روسازی آسفالت وجود دارد. در این مقاله، یک آزمایشگاه انجماد در مقیاس بزرگ برای شبیه سازی در دمای پایین و محیط زیست WCR ایجاد شده و یک مدل روسازی آسفالت در مقیاس کامل در آزمایشگاه انجماد ساخته شده است. طرح های آزمایشی توسعه برای اندازه گیری مقدار نیروی چسب طبیعی و سطحی یخ به سطح روسازی آسفالت سفت انجام می شود . سپس، قدرت طبیعی و سطحی چسب یخ ، برای تعیین کمیت نیروی چسب در واحد سطح مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثرات درجه حرارت یخ و همچنین میانگین عمق بافت روسازی آسفالت در قدرت چسب یخ ها در نظر گرفته می شود . بر اساس آزمون و ارزیابی نتایج، وقتی قدرت چسب یخ طبیعی و سطحی ، کاهش می یابد ، دمای یخ را افزایش می دهد. قدرت و استحکام چسب در جهت عادی نمایشی از رابطه لگاریتمی بین دمای یخ می باشد . جهت رابطه خطی، قدرت چسب یخ برای روسازی آسفالت با میانگین عمق بافت بالاتر (۰٫۶۵ mm) قوی تر از آن است که عمق بافت را نشان می دهد (۰٫۵۰ میلیمتر).

کلمات کلیدی: چسبندگی یخ، روسازی آسفالت، قدرت چسب، درجه حرارت یخ، عمق بافت

دانلود رایگان فایل لاتین

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله عملکرد بتن خود تراکم ترکیب شده در دمای بالا

یکشنبه ، ۳۰ آذر ۱۳۹۳ 647 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Self-compacting concrete incorporating filler additives
عنوان فارسی مقاله: عملکرد در دماهای بالای بتن خودتراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: PDF
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
یک تحقیق آزمایشگاهی برای ارزیابی عملکرد بتن خود تراکم در معرض دمای بالا قرار گرفته انجام شد.برای این منظور سیمان پرتلند با موادی نظیر پودر سنگ آهک، پودر بازلت و پودر سنگ در نسبت های مختلف جایگزین گردید. نصف کل نمونه های هر نوع ترکیب با اضافه کردن الیاف پلی پروپیلن برای ارزیابی اثر این الیاف بر روی رفتار بتن خود تراکم در معرض دمای بالا قرار گرفته مورد مطالعه قرار گرفت.
سپس آزمایشی برای تعیین کاهش وزن و مقاومت فشاری روی آنها انجام شد.علاوه بر این تغییرات سرعت پالس مافوق صوت تعیین گردید ومشاهده ترکهای سطحی بعد از مواجه شدن با دماهای بالا انجام گردید.
نتایج آزمایشگاهی بیانگر کاهش شدید مقاومت بتن های خود تراکم بعد از مواجه شدن با دماهای بالاتر از ۶۰۰ درجه سانتی گراد بود.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله پایداری سازه ها

شنبه ، ۲۹ آذر ۱۳۹۳ 539 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Structural stability
عنوان فارسی مقاله: پایداری سازه ها
دسته: عمران – سازه ها
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۷
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این مقاله قصد دارد استحکام ساختمان های زمین پهن را، از لحاظ کشسانی و غیر کشسان مورد بررسی قرار دهد. واکنش های ایستا و حرکتی، حرکت های خطی و غیر وخطی، معابر انرژی، جنبه های ترمودینامیکی، توانایی خزیدن و شکستکی از بی ثباتی های رایج اند. نظریه ی استحکام در رشته های گوناگون مهندسی و علوم عملی دارای اهمیت است و تاریخچه ی انتظام نیز بطور خلاصه بیان شده است. ضمیمه های کلی بطور مختصر آورده شده اند و گرایش های مفید اخیر مخصوصا توانایی تحلیل مدلهای آسیب دیده و شکسته دارای اهمیت هستند.
۱- مقدمه
استحکام بیانگر یک مشکل بنیادی در مکانیزم های خاک است، که باید ساختمان ها را در مقابل متلاشی شدن و فرو ریختن تایید کند. تئوری استحکام دارای اهمیت زیادی در مهندسی ساختمان، مهندسی جو، مهندسی هسته ای، مهندسی ساحل، اقیانوس و مهندسی قطب شمال است و نقش مهمی را در مشکلات مساحت ساختمان ها و مهندسی مواد و فیزیکی ایفا می کند.
اهمیت این موضوع با توجه به تاریخچه ی متلاشی شده و فرو ریختن ساختمان ها که ناشی از اهمال یا سوء تفاهم در طراحی جنبه های استحکام است، آشکار می شود. از مشهورترین این ساختمان ها شاید فرو ریختن پل تاکومانارو در سال ۱۹۴۰ باشد که به دلیل بی ثباتی های آب و هوایی بود.
و نیز فرو ریختن کلی هارت فورد آرنا در سال ۱۹۷۸ و ساختار زنبوری بالای تئاتر دانشگاه پست در همان سال و فرو ریختن پل فولادی در ملبورن چند شسال قبل از آن ها فرو ریختن برج خنک سازی پل فری از مشهورترین ساختمان های فرو ریخته هستند.
تجزیه وتحلیل استحکام در مکانیزم های خاک با راه حل پیشنهادی رایولر که یک راه حل برای خم کردن ستون کشسان بود آغاز شد. (۱۷۴۴)


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تحلیل های تنش لوله های مرکب غیر معمول

جمعه ، ۲۸ آذر ۱۳۹۳ 502 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Stress analysis of non-conventional composite pipes
عنوان فارسی مقاله: تحلیل های تنش لوله های مرکب غیر معمول
دسته: سازه های کامپوزیت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۵
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در این تحقیق، تحلیل های تنش و گسیختگی لوله های مرکب گوشه دار انجام شدهاست. پنج شکل مختلف از لوله های دایره ای، مثلثی، مستطیلی، پنج ضلعی و شش ضلعی مورد توجه قرار گرفته است. تنوع رأس تنش مماسی روی زوایای مختلف شعاع پشتبند، جهت یابی فیبر تحت فشار درونی و بارگیری چرخشی بررسی شده است. روش های تحلیل های گسیختگی از تنش های بنیادی و ملاک های Tsai – wu استفاده می کند.
واژه های کلیدی: لوله های مرکب غیر معمول برش عرضی لوله های مستطیلی، نیمه دایره ای، مثلثی، پیج ضلعی و شش ضلعی روی المان محدود. تحلیل گسیختگی. پیچش.
مقدمه
در این تحقیق، لوله با شکل های برش عرضی در شکل ۱ نشان داده شده: ۱) دایره ۲) مستطیل ۳) مثلث ۴) پنج ضلعی ۵) شش ضلعی. علت این انتخاب مخصوص از شکل های برش عرضی، افزایش حدود کاربرد راه حل های لوله کشی می باشد که برای موقعی که فضا محدود است. به مجموعه های لوله توجه خاصی داده شده است یعنی لوله های چندگانه که می تواند جمع شود برای یک شکل مربعاستاندارد و دایره ای مناسب است ( شکل ۲ ). در این حالت، چهار لوله مثلثی شکل یا دو لوله مستطیلی شکل می توان داخل یک شکل مربع جمع شود و دو لوله نیمه دایره ای می تواند داخل یک شکل دایره ای جمع شود. این کار باعث لوله کشی چند کاربردی در بخش تجاری می شود در حالی که چند کابردی به معنای درآمد حاصل از تقلیل هزینه است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله رابطه سرعت برشی- درجه حرارت و ویسکوزیته در قسمت کم عمق زمین

شنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۹۳ 643 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: The Relationship Between Shear Wave Velocity,temperature,attenuation and viscosity in the shallow part the mantle
عنوان فارسی مقاله: رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته
دسته: عمران – زمین شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۳۰
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین ۴-۱ دوره بوده وبین ۱۶۰-۵۰ می باشد.. پروتکل ما ۲۵۰ کیلومتر ورزولوشن عمودی از۵۰ کیلومتر به عمق ۳۰۰کیلومتر در گوشته است. مدل جدید ما    . PM-V2-2012 بوده  و مقدار ۱۰۶ *۳  لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل مدل قبلی است این است که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار SV(P,T) براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه شد . اینها در مرحله بعد مورد استفاده به منظور برآورد مدل برشی و مشتقات آن با توجه به دماو فشار مورد استفاده قرار خواهد گرفت که باید با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد. در درجه حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار  عامل یک ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول است که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی شرح داده شده است که بستگی به انرژی فعال سازیE و مقدار حجم V دارد و مقادیر آنها از مدل ها ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی استفاده می شود. این پروتکل دو عامل را با توجه به مدل های قبلی بهبود داده است وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در  زیر کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه است را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد شود.
کلیدواژه ها: توموگرافی امواج سطحی ،درجه حرارت گوشته،ضخامت لایه لیتوسفر،روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته.
۱-مقدمه:
ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته فوقانی زمین تقریبا در  ۹۰ سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ ۱۹۵۰٫ص۷۶) این اثرات در آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در  آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل ۱-A یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است(MBL) این است که توسط یک فاصله در لایه مرزی حرارتی (TBL) بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است. بدون ناپیوستگی در عردو درجه حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله مطالعه آزمایشگاهی بر روی خواص چسب یخ برای روسازی آسفالت بزرگراه ها

شنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۹۳ 475 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

رشته مهندسی عمران /مهندسی مواد

Laboratory study on the adhesive properties of ice to the asphalt pavement of highway

چکیده

در حال حاضر، اطلاعات کمی در مورد چسبندگی یخ به سطح روسازی آسفالت وجود دارد. در این مقاله، یک آزمایشگاه انجماد در مقیاس بزرگ برای شبیه سازی در دمای پایین و محیط زیست WCR ایجاد شده و یک مدل روسازی آسفالت در مقیاس کامل در آزمایشگاه انجماد ساخته شده است. طرح های آزمایشی توسعه برای اندازه گیری مقدار نیروی چسب طبیعی و سطحی یخ به سطح روسازی آسفالت سفت انجام می شود . سپس، قدرت طبیعی و سطحی چسب یخ ، برای تعیین کمیت نیروی چسب در واحد سطح مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثرات درجه حرارت یخ و همچنین میانگین عمق بافت روسازی آسفالت در قدرت چسب یخ ها در نظر گرفته می شود . بر اساس آزمون و ارزیابی نتایج، وقتی قدرت چسب یخ طبیعی و سطحی ، کاهش می یابد ، دمای یخ را افزایش می دهد. قدرت و استحکام چسب در جهت عادی نمایشی از رابطه لگاریتمی بین دمای یخ می باشد . جهت رابطه خطی، قدرت چسب یخ برای روسازی آسفالت با میانگین عمق بافت بالاتر (۰٫۶۵ mm) قوی تر از آن است که عمق بافت را نشان می دهد (۰٫۵۰ میلیمتر).

کلمات کلیدی: چسبندگی یخ، روسازی آسفالت، قدرت چسب، درجه حرارت یخ، عمق بافت

دانلود رایگان فایل لاتین

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

پنج شنبه ، ۶ آذر ۱۳۹۳ 431 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

ترجمه مقاله انگلیسی

تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

 

صفحات فارسی ۹

صفحات انگلیسی ۷

خلاصه

جاده ای که با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف افزایش طول عمر، بررسی می شوند. توضیح رنگ های سطح در نمونه ها در فضاهای رنگی HIS و RGB بررسی می شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با ۵ نسبت مختلف با آسفالت روشن برای ساخت نمونه های آسفالت رنگی ترکیب می شوند. نمونه ها برای ۵ دهانه مختلف قدیمی در دستگاه آزمایش

دانلود فایل

بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی

پنج شنبه ، ۶ آذر ۱۳۹۳ 529 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی (ترجمه)

بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی (ترجمه)

ترجمه مقاله

بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
Exploiting Home Automation Protocolsfor Load Monitoring in Smart Buildings

تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۱۸ صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده

بازبینی و کنترل ظرفیت های الکتریکی برای مدیریت انرژی بر مبنای تقاضا در شبکه های هوشمند، مهم می باشد. پروتکل های اتوماسیون خانگی ( HA) همانند X10 و Insteon ، کنترل ظرفیت قابل برنامه ریزی را برای چندین سال ایجاد کرده و در سطح گسترده ای در زمینه آزمایشی شبکه های هوشمند اولیه بکار گرفته می شوند. در حالی که پروتکل های اتوماسیون خانگی شامل نقش های بازبینی اصلی می باشند، محدودیت پهنای باند بالا (<180bps) مانع کاربرد آن ها در بازبینی ظرفیت می گردند.

کلیدواژه

اتوماسیون خانگی، بازبینی ظرفیت، شبکه هوشمند

دانلود فایل

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه پیرامون بتن تزئینی رشته مهندسی عمران

شنبه ، ۱ آذر ۱۳۹۳ 498 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه پیرامون بتن تزئینی رشته مهندسی عمران

قیمت:۲۹۰۰۰ریال

بتن تزئینی

بتن تزئینی دارای ساختارهایی از بتن است که در که اکیداً به عناصر عملکرد بتن ها ارتباطی ندارد, به کار می رود.بتن بخاطر استحکام زیادش به ویژه زمانی که با فولاد rebar ترکیب می شود با ارزش پنداشته می شود. بتن می تواند برای دیوارهای تزئینی, کف زمین و سردر باجه ها که از نظر ساختاری زیبا و معتبر هستند به کار می رود اما پرداخت رنگ و روغن تزئینی ایجاد می کند که سنگ جلاداده ای را نشان می دهد و موادش هزینه کمی را در بردارد.

اشکال بتن تزئینی

سردر بتونی باجه ها

تنوع بتن بطور مطلوب سردر بتونی باجه ها ی با شکوهی را می سازد. سردر باجه ها از بتنی ساخته شده که در مدلی ساخته می شود که با گرانیت و سنگ مرمر نمی توان در آن سایز و اندازه ساخت.

ارتفاع, رنگ و بافتها می توانند به آسانی تغییر داده شوند. اقلام عملی یا زیبایی شناختی می توانند در بتن هایی مانند نرده های برنجی یا اقلام شخصی یا ظروف مانند قفسه ها, سنگواره ها یا یادبودهایی که ارزش احساسی دارند تجسم شوند.

رنگ کننده های مکمل

مواد رنگی برای رنگ کردن سطحی به طور متراکم با ترکیب بتن مخلوط می شود. اکثر رنگ کننده ها اکسیدهای آهن هستند و می توانند رنگ های مشکی, زرد و قرمز تولید کنند. سبزها می توانند با استفاده از کرومیوم ساخته شوند و رنگ آبی سیر برای تولید انواع رنگ های آبی بکار می روند.

برخی از ترکیبات که برای ایجاد رنگ بکار می روند فلزات سنگین هستند و می توانند در طول ساییدن و جلای بتن آزاد شوند . این فلزات سنگین می توانند موجب مشکلات تنفسی سخت و صدمه به محیط شوند.

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

شنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۳ 638 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

ترجمه مقاله انگلیسی

تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر

 

صفحات فارسی ۹

صفحات انگلیسی ۷

خلاصه

جاده ای که با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف افزایش طول عمر، بررسی می شوند. توضیح رنگ های سطح در نمونه ها در فضاهای رنگی HIS و RGB بررسی می شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با ۵ نسبت مختلف با آسفالت روشن برای ساخت نمونه های آسفالت رنگی ترکیب می شوند. نمونه ها برای ۵ دهانه مختلف قدیمی در دستگاه آزمایش    QUVدانلود فایل

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی بتن تزئینی

شنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۳ 593 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی بتن تزئینی

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی بتن تزئینی

مقاله رشته عمران

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

بتن تزئینی

Decorative concrete

قالب word صفحه ۶ به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۸ صفحه می باشد

دانلود فایل

ترجمه مقاله برسی آزمایش صندوقه مکشی مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 356 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Experimental Investigations of the Response of Suction Caissons to Transient Combined Loading
عنوان فارسی مقاله: بررسی های آزمایشی واکنش صندوقه مکشی در مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۴
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
بارگذاری ترکیبی فونداسیون ها یک مشکل اساسی در مهندسی عمران، مخصوصا در صنعت قسمت ساحلی دریا، جاییکه شرایط محیطی ناملایم روی می دهند، می باشد. بارهای افقی و گشتاور بزرگ ممکن است برای فونداسیون همانند بارهای عمودی به کار گرفته شود. همچنین، همانطور که موج ها از ساختمانی می گذرند، تغییرات سریع می توانند در بارها روی دهند، طوریکه تاثیرات گذرا نیاز به بررسی دارند. هنگام طراحی فونداسیون های کم عمق، مانند صندوقه های مکشی، عدم قطعیت در درک نحوه واکنش فونداسیون در این بارها وجود دارد. این مقاله، آزمایش های انجام گرفته روی مدل سازی فونداسیون های صندوقه مکشی را ارائه می کند، جاییکه شرایط بارگذاری چرخه ای نوعی به کار گرفته می شوند. پای بست در خاک اشباع شده با نفت تعبیه می شود، طوریکه زمان های زهکشی بدون بعد با شرایط ساحل دریا نوعی قابل مقایسه می باشند. اکثر تست ها با ثابت بار عمودی برای شبیه سازی خودوزن ساختمان انجام گرفتند، در حالیکه بارهای چرخه ای افقی و گشتاور شبه تصادفی واقعی به کار گرفته شدند. آزمایش ها در بارهای عمودی مختلف انجام گرفتند که نشان می دهد که واکنش به سطح بار عمودی وابسته می باشد. روابط بدون ابعاد بوجود آمدند که برای این وابستگی در نظر گرفته شده اند. جالب توجه است که نرخ بارگذاری تاثیر کمی روی رفتار بار- جابجایی برای آزمایش های انجام گرفته داشت.
مقدمه
در جستجو برای راهکارهای ارزان تر برای فونداسیون های تیرپایه، صنعت دورکران به نوع های جدیدی از فونداسیون های کم عمق تبدیل شده است. یک مفهوم فونداسیون، صندوقه مکشیی می باشد که فونداسیون مسطح با دامنه هایی در محیط اطراف می باشد. دو جنبه برای طراحی مهندسی این فونداسیون وجود دارد: (۱) نصب و (۲) کارایی اجرایی. در طول نصب، دامنه تاحدی زیر خودوزن صندوقه و سازه قرار می گیرد. نصب با کاهش فشار آب درون صندوقه کامل می شود.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله آزمایش اتساع سنج (DMT) جهت ارزیابی میعان خاک ها

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 539 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
عنوان فارسی مقاله: بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۳
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
آزمایش اتساع سنج (DMT) دارای پتانسیلی به عنوان ابزار مناسبی در ارزیابی میعان خاک ها می باشد.  عملا، این ابزار برای ارزیابی دقیق روش های مبتنی بر DMT به منظور ارزیابی پتانسیل معیات ضرور ی می باشد. ما به انجام آزمایش DMT و نفوذ مخروط (CPT) در حوزه بلقوه میعانات بالا  برای بررسی روش های مبتنی بر DMT به منظور ارزیابی پتانسیل معیان پرداختیم. مشخصا، DMT و CPT  به صورت پهلو به پهلو در هر شش محل مورد نظر انجام شده، و به این ترتیب کاربرد نتایج این آزمایش ها به منظور تایید روش های مبانی بر DMT موجود محتمل می باشد. پارامتر CPT، شاخص فشار افقی (KD)، به عنوان شاخصی برای برآورد مقاومت معیان خاک ها از نظر نسبت مقاومت سیکلی (CRR) می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که روش های ارزیابی معیان مبتنی بر KD کنونی، CRR خاک ها را دست بالا می گیرد، که منجر به براورد حد بالای فاکتور ایمنی در برابر میعانات می گردد. همچنین برآورد مقدار DMT-KD با استفاده از CPT-qc  و همچنین همبستگی بین DMT-KD و CPT-qc   که در بررسی های قبلی مطرح شد، به طور قابل توجهی پایین تر از اندازه گیری میدانی می باشد. نتایج نشان می دهد که تایید بیشتر روش های مبتنی بر DMT کنونی برای ارزیابی میعانف مناسب می باشد.
مقدمه
زمانی که یک زمین لرزه در نزدیکی مناطق شهری رخ می دهد، بخشی از خسارت های ناشی از زلزله به علت روانگرایی احتمالی خاک خواهد بود. در حال حاضر، روش های بر پایه CPT و SPT برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ناشی از زلزله به طور متداول در طراحی های عملی مورد استفاده قرار می گیرند. در طول دو دهه گذشته، آزمایش دیلاتومتر به طور تدریجی برای بررسی مشخصات برجای خاک ها، مخصوصا ویژگی های جنبی خاک ها توسط مهندسان ژئوتکنیک مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که تعداد روش های کمی بر پایه DMT برای ارزیابی مقاومت روانگرایی ناشی از زلزله ایجاد شده است، ارتقا و بهبود روش های ارزیابی روانگرایی بر پایه DMT موضوع مورد توجه مهندسان ژئوتکنیک می باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تاثیرات برهم کنش خاک، سازه و ایزولاسیون

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 370 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Effects of soil-structure interaction and base isolation on seismic performance of foundation soils
عنوان فارسی مقاله: تاثیرات برهم کنش خاک- سازه و ایزولاسیون پایه روی کارایی زلزله نگاری خاک فونداسیون
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۰
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این مقاله در اصل روی پتانسیل میعان القا شده ساختاری تمرکز می کند. بعلاوه، تاثیر سیستم های ایزولاسیون پایه روی هر دو کارایی ساختاری و پتانسیل میعان مورد بررسی قرار گرفته است که شامل تاثیرات برهم کنش خاک-سازه می باشد. چهار نوع مختلف سازه ها (ساختمان ها) و سه نوع مختلف مناطق محلی تحت دو حرکت زمینی درونداد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در اصل پی برده شده است که براساس نوع ساختمان و در عمق خاص، پتانسیل میعان می تواند زیر ساختمان بیشتر از پتانسیل موجود در حوزه آزاد باشد. با وجود کاهش رانش اشکوب و نیروهای برشی در ساختمان، سیستم های ایزولاسیون پایه برای کاهش پتانسیل میعان در خاک موثراند. همچنین مشاهده شده است که برهم کنش خاک- سازه منجر به تغییرات عمده ای در طیف واکنش می شود.
مقدمه
وضعیت فعلی اقدامات در ارزیابی پتانسیل برای میعان زیر سازه، در نظر گرفتن خاک به صورت خاک موجود در میدان عمل آزاد و نادیده گرفتن هر تاثیر ساختمانی می باشد. با این حال، بعد از زمین لرزه های اخیر مشاهده شده است که می تواند هیچ علائمی از میعان در میدان عمل آزاد وجود نداشته باشد، ولی هنگام نزدیک شدن به فونداسیون، میعان القایی سازه قابل مشاهده می شود.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله رفتار قاب های مهاربندی شده در زمین لرزه ها

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 590 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: CYCLIC BEHAVIOUR OF STEEL BRACED FRAMES HAVING SHEAR PANEL SYSTEM
عنوان فارسی مقاله: رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۲
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
انتظار می رود سازه هایی که در مناطق لرزه خیز به درستی طراحی و اجرا شده اند، از یک سو در برابر اغلب لرزه های متداول دوام بیاورند و از سوی دیگر مقدار زیادی از انرژی ویرانگر زلزله را از بین برند. در این مقاله سیستم ساختاری نسبتا جدید مقاومت در برابر لرزه، که سختی و شرایط مربوط به پراکنده سازی انرژی را مد نظر قرار می دهد، به طور عددی با استفاده از روش آنالیز اجزای محدود غیرخطی مورد بررسی قرار می گیرد. در این سیستم، انرزی زلزله از طریق دگردیسی غیرارتجاعی بزرگ که در پنل برش بروی می دهد، پراکنده می شود. پنل برش همانند تیر پیوندی نرمی عمل می کند که باعث ارتباط بست ها با تیر کف می گردد. هدف این مقاله یافتن موضوعات مهمی می باشد که رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده را توسط سیستم پنل برشی (SPS)، همانند خصوصیات برش عرضی SPS و طولی پیوند تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که طول پنل برش به طور قابل توجهی عملکرد سیکلی این سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از پیوندهای کوتاه تر منجر به سختی بیشتر و در عین حال رفتار هیسترسیس باثبات تر و ظرفیت پراکنش انرژی می گردد. در نهایت، این مقاله مدل ریاضی را برای ارزیابی سختی جانبی قاب های مهاربندی شده ای که دارای SPS می باشند، می پردازد.
۱- مقدمه
  انتظار می رود سازه هایی که در مناطق لرزه خیز به درستی طراحی و اجرا شده اند، از یک سو در برابر اغلب لرزه های متداول دوام بیاورند و از سوی دیگر مقدار زیادی از انرژی ویرانگر زلزله را مستهلک کنند. سیستم های ساخته شده متداول مانند قابهای مهاربند همگرا و قابهای خمشی نمی توانند همزمان نیازهای شکل پذیری و سختی را ارضا کنند. قابهای مهاربندی شده همگرا معمولا سختی بالایی دارند ولی به دلیل کمانش اعضای فشاری شکل پذیری پایینی دارند.(۱) در طرف مقابل، قاب های خمشی به علت تسلیم خمشی شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی قابل قبولی در تیرها دارند، ولی سختی محدودی دارند. اگرچه در زلزله های نورث ریج ۱۹۹۴ و کوبه ۱۹۹۵ خسارات جدی به قاب های خمشی قدیمی وارد شد [۲-۵]. ترکیب این دو سیستم می تواند تعادلی میان سختی و ظرفیت استهلاک انرژی برقرار کند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله ارزیابی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 595 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Critical appraisal of piping phenomena in earth dams
عنوان فارسی مقاله: ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۵
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این مقاله، بررسی جامعی از مقالات منتشر شده در زمینه پدیده های  پایپینگ خاک را ارائه می کند. اولین ابزارها برای طراحی سدهای خاکی برای مقاومت پایپینگ در طول های سال های ۱۹۱۰-۱۹۳۵ توسعه یافته اند. ضابطه فیلتر برای خاک های پراکنده کننده در دهه ی ۱۹۷۰ اصلاح شد. پدیده پایپینگ در کل به صورت زیر تعریف می شود: (۱) متورم کردن، (۲) فرسایش داخلی، (۳) فرسایش پس گشت، گرچه حالت های دیگر نیز امکان پذیر می باشند. تحقیقات اخیر در زمینه  پایپینگ نشان دهنده محدودیت های وقوع پایپینگ و نقشی می باشند که طراحی و ساخت ممکن است در درصد بالایی از شکست های پایپینگ ایفا کنند. رویه های آزمایشگاهی استانداردسازی شده برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ در مواد چسبنده دردسترس می باشند، ولی هیچ روشی برای ارزیابی پتانسیل خود فیلترسازی وجود ندارد. پیشرفت های اخیر در فناوری کامپیوتر، ارزیابی تراوش و تغییرشکل را در خاکریزها تسخیل کرده است ولی روش های محاسباتی برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ فعلا محدود می باشند.
مقدمه
براساس تاریخچه ی شکست های سد خاکی در قرن های نوزدهم و بیستم، احتمال دارد که شکست های پایپینگ در سدها روی داده باشد، از آنجاییکه اولین سدها حدود ۲۹۰۰ سال قبل از مسیح ساخته شده بودند. روش های اولیه ساخت، تاثیرات تراوش یا طرز پخش و انتشار صحیح مواد را برای فراهم سازی فیلترهای کافی در سدهای خاکی در نظر نگرفته بودند. همانطور که تجربه با ساخت موفق سدها با انواع مواد فونداسیون افزایش می یابد، طرح های سد موفق از نظر آزمایشی تا اولین هزاره ی AD پدید آمدند، همانطور که توسط طول عمر ۲۰۰۰ ساله ی سد Proserpina ساخته شده توسط Romans مشاهده شده بودند. کمی بعد، Henry Darcy رابطه ی بین راس (ارتفاع ریزش)، طول مسیر جریان و سرعت های سیال را در وسیله ی دانه ای شناسایی کرد و روش هایی را برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ از طول مسیر جریان زیر سدها توسعه داد. با پیدایش مکانیک های خاک مدرن، Terzaghi روشی را برای ارزیابی متورم کردن (برآمدگی) توسعه داد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 534 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Application of seismic base isolation technology in Iran
عنوان فارسی مقاله: کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۷
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
سابقه ی کاربرد تکنیک های ایزولاسیون پایه در ایران به صدها سال قبل و حتی به زمان های باستان برمی گردد. نصب قطعات چوبی بین فونداسیون و دیوارهای ساختمان در میان تکنیک های ساخت مقاوم در مقاله زمین لرزه می باشد که در برخی از نواحی ایران در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، در مقایسه با دیگر تکنولوژی هایی که در کل بعد از توسعه شان پذیرفته شده اند، تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری مدرن تقریبا یک چهارم قرن طول کشیده است تا در ایران پذیرفته شده و مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله، سابقه کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری مدرن را در ایران ارائه می کند.
۱٫مقدمه
ایران در ناحیه ی زلزله فعال قرار دارد و به طور مکرر تلفات و آسیب های سنگینی را به علت زمین لرزه های مخرب مشاهده می کنیم. بنابراین، افرادی تلاش کرده اند تا با استفاده از تکنیک های مختلف در طول تاریخ به مقابله با این مخاطره طبیعی بپردازند. کاربرد مفهوم ایزولاسیون پایه یکی از تکنیک هایی می باشد که در برخی از نواحی کشور در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، تکنولوژی ایزولاسیون پایه مدرن در ایران تا زمان های اخیر مورد استفاده قرار نگرفته است. یک دلیل مهم برای تاخیر طولانی می تواند در رابطه با این واقعیت باشد که تغییر طرز تفکر سازنده ها از روش فعلی ساختشان به تکنولوژی اخیرا توسعه یافته کار سختی می باشد. با این حال، تاحدی قابل قبول می باشد، و زندگی قطعا در صورتی آسان تر خواهد بود که اقدامات مهندسی و ساخت ساختمان بدون تغییر باقی بمانند.
باید توجه داشت که پیشرفت ها مهندسی زلزله و اقدامات ساختی که پیگیری می شوند، همانند زندگی ما داینامیک می باشند. به منظور استفاده از آخرین تکنولوژی و تضمین بالاترین سطح امنیت در محیط ساخت، ضروری است که متخصصین طراحی و ساخت از جدیدترین تکنولوژی های دردسترس استفاده می کنند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله مدل رفتاری خزش خاک نرم

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 659 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: A soft soil model that accounts for creep
عنوان فارسی مقاله: معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
قانون معروف لگاریتمی خزش برای تراکم ثانویه به منظور اینکه شرایط بارگذاری موقتی را دربر بگیرد، به شکل یک رابطه دیفرانسیلی تبدیل می شود. این مدل یک بعدی خزش برای شرایط کرنش ادومتری، به طرف حالت های عمومی ۳ بعدی تنش و کرنش با مشارکت مفاهیم اصلاح شده کم کلی (Cam-Clay) و ویسکوپلاستیسیته، تعمیم داده می شود. با در نظر گرفتن اطلاعات آزمایشگاهی نشان داده می شود که مسائلی مانند خزش زهکشی نشده، بیش تحکیمی و افزایش طول عمر به خوبی به وسیله مدل در نظر گرفته شده اند.
مقدمه
خاک های نرمی که ما درنظر می گیریم، رس های تقریبا عادی تحکیم یافته، سیلت های رسی و پیت هستند. ویژگی های خاص این مصالح درجه بالای تراکم پذیری آن هاست. این موضوع به خوبی به وسیله اطلاعات آزمایش ادومتر (برای مثال به وسیله جانبو در مقاله رانکین(۱۹۸۵) نشان داده شده است. با درنظر گرفتن مدول سختی تانژانت در یک فشار مرجع ۱۰۰KPa در ادومتر، جانبو، Eoed را بسته به نوع خاص رس در نظر گرفته شده برای رس های عادی تحکیم یافته بین ۱ تا ۴ مگاپاسکال گزارش می کند. تفاوت ها بین این مقادیر و سختی ها برای ماسه های تحکیم نیافته قابل ملاحظه است که ، حداقل برای نمونه های سیمانته نشده آزمایشگاهی،در اینجا مقادیری بین ۱۰ تا ۵۰ مگاپاسکال داریم. بنابراین، در آزمایش ادومتر رس های عادی تحکیم یافته ۱۰ برابر نرم تر از ماسه های عدی تحکیم یافته رفتار می کنند که این، تراکم پذیری زیاد خاک های نرم را نشان می دهد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله طرح پردازش داده های حرکت زمین پایدار

دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۳ 505 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: A comparative evaluation of data processing schemes using Turkish strong ground-motion data
عنوان فارسی مقاله: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۶
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
 طرح پردازش داده های حرکت زمین پایدار، برای اکثر تحقیقات مربوط به مهندسی زلزله شناسی و مهندسی لرزه شناسی مهم می باشد. از میان روش های پردازش داده ای متعدد، فیلترینگ (پالایش)، به عنوان اجرایی ترین تکنیک در از بین بردن نویز فرکانس کم و زیاد از داده های حرکتی قوی می باشد. دو روش فیلترینگ مختلف برای از بین بردن نویز فرکانس پایین در این بررسی مورد مطالعه قرار می گیرند. یکی از این روش ها براساس اطلاعات نویز منتشر شده توسط پیمایش ثابت رکوردهای مشابه می باشد، در حالیکه روش دیگر از طرح تکراری مرتبط با راهنمای طیف مبدا تئوریکی برای تعیین فرکانس فیلتر برش کوتاه استفاده می کند. هدف این بررسی دو مورد می باشد: (a) مشاهده ی اختلافات و شباهت های فرکانس های فیلتر برش کوتاه محاسبه شده از طریق این دو روش، (b) مشاهده ی تاثیر مقادیر   تعیین شده توسط این روش ها روی مقادیر پیک مقدار حرکت زمین و عرض های جابجایی طیف ارتجاعی و غیرارتجاعی.
۱٫مقدمه
رکوردهای حرکت زمین خام معمولا شامل نویز فرکانس پایین و بالا می باشند که باید قبل از استفاده در بررسی های مهندسی و زلزله شناسی رفع شوند. فیلترینگ یکی از مهم ترین تکنیک های پردازش حرکت زمینی می باشد که نویز فرکانس بالا و پایین حاصل از داده های پردازش نشده را ازبین می برد. انتخاب فرکانس های برش فیلتر، بخش مهم و اصلی تکنیک های فیلترینگ می باشد. در حالت خاص، فرکانس فیلتر برش کوتاه   پارامتر مهمی برای روش های ارزیابی کارایی وابسته به زمین لرزه و طراحی مبتنی بر جابجایی می باشد، همانطور که مستقیما روی مقادیر طیف جابجایی در دوره های طولانی تر تاثیر می گذارد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله ظرفیت برشی تیر بتن مسلح با سطح مقطع های متفاوت

شنبه ، ۳ آبان ۱۳۹۳ 553 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Shear Capacity of Reinforced Concrete Beam with Different Cross Section Types of Lateral Reinforcement on Minimum Ratio
عنوان فارسی مقاله: ظرفیت برشی تیر بتن مسلح با سطح مقطع های متفاوت و آرماتور جانبی در حداقل نسبت.
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۲
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
هدف از این پژوهش تعیین ظرفیت برشی یک تیر بتن مسلح با سطح مقطع های متفاوت و آرماتور جانبی است. نمونه های مورد استفاده در این پژوهش از یک تیر بتن مسلح با پهنای mm 100 و ارتفاع mm 150 و (f_c ) ́=۱۸ MPa ساخته شده اند. این تیر دارای یک آرماتور تنشی ۲#۲ در ته تیر و یک آرماتور ۲#۲ در وجه فوقانی تیر است تا وضعیت آرماتور برشی حفظ شود. آرماتور برشی با mm 4ϕ آرماتور فولادی فراهم شده که به فاصله mm 200-150 از هم در میانه تیر قرار دارند. این آرماتور برشی نسبت حداقل محدودیتی که در ACI 318-08 مشخص شده را رعایت می کند. نتایج آزمون حاکی از آن بودند که ظرفیت برشی هیچ تفاوت معناداری در سطح مقطع های متفاوت آرماتور برشی ندارد. اما خاموت های باز را می توان به عنوان راه حل عملی در زمینه ساخت و ساز مد نظر قرار داد.
کلمات کلیدی: تیر، بتن مسلح، آرماتور برشی، پیچش، آرماتور تنشی
مقدمه:
بتن تنش ضعیفی دارد و اگر آرماتور مناسبی وجود نداشته باشد تیر بتنی از هم خواهید پاشید. تنش های کششی به علت تنش محوری، خمش، چرخش یا ترکیبی از این نیروها در تیرها حاصل می شود. مکان ترک ها در تیر بتنی به جهت تنش های اصلی بستگی دارد. برای عمل ترکیبی تنش های نرمال و برشی، حداکثر تنش قطری در فاصله ای به اندازه تقریبا d از وجه حامل به وجود می آید. فاصله d اندازه ای از انتهای فیبر فشرده سازی تا مرکز آرماتور تنشی طولی است. ترک های خمشی- برشی رایج ترین نوع ترک در تیرهای بتنی مسلح است. یک ترک خمشی به صورت عمودی در تیر گسترش می یابد؛ سپس ترک انحنا یافته هنگامی از بالای تیر تشکیل می شود که تنش های برشی در آن منطقه گسترش یابند. در مناطقی با تنش های برشی بالا، تیرها را باید با خاموت یا با میله های خم شده تقویت نمود تا تیرهای داکتیلی به دست آید که در صورت وقوع شکست ترک نمی خورند. اگر آرماتور برشی فراهم نشود، شکست تردی بدون علامت هشدار دهنده ای رخ خواهد داد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس

پنج شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۳ 557 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength fiber-reinforced clay
عنوان فارسی مقاله: اثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف
دسته: عمران – مهندسی مواد
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۸
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
چرخه ذوب انجماد  یک فرایند هوازدگی است که اغلب در آب و هوای سرد رخ میدهد. در حالت فریز، شرایط ترمودینامیکی در دمای زیر ° C  ۰ منجر به  انتقال آب و یخ میشود  .در نتیجه، خواص مهندسی خاک مانند نفوذپذیری ،محتوای آب ، رفتار تنش کرنش ، قدرت کم ، مدول های الاستیک ، انسجام ، و زاویه اصطکاک ممکن است تغییر کند . مطالعات پیشین بر تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک با توجه به چرخه  ذوب و انجماد متمرکزشده است . در این مقاله، اثر چرخه های انجماد و ذوب بر مقاومت فشاری خاک رس تقویت شده با الیاف انجام شده است.  برای این منظور ، خاک رس کائولینیت تقویت شده با الیاف فولاد و پلی پروپیلن در آزمایشگاه فشرده شده و در معرض حداکثر ۱۰ سیستم بسته چرخه انجماد و ذوب قرار گرفته اند. سپس مقاومت فشاری محصور نشده نمونه های تقویت شده و تقویت نشده ، تعیین می شود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که برای خاک بررسی شده ، افزایش در تعداد چرخه های ذوب انجماد منتج به کاهش مقاومت فشاری محصور نشده نمونه های خاک رس با ۲۰-۲۵٪  ، میشود . علاوه بر این ، گنجاندن فیبر در نمونه های خاک رس ، افزایش مقاومت فشاری بتن محصور نشده خاک و کاهش یخ زدگی را بدنبال دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که فیبراضافی ، مقاومت خاک در برابر چرخه های ذوب انجماد را کاهش نمی دهد ، علاوه بر این ، این مطالعه نشان می دهد که افزودن ۳ درصد الیاف پلی پروپیلن باعث افزایش مقاومت فشاری محصور نشده خاک قبل و بعد از چرخه انجماد ذوب از ۶۰٪ به ۱۶۰ ٪ و کاهش یخ زدگی با ۷۰ ٪ .میشود .
کلیدواژه: چرخه های ذوب و انجماد، خاک کائولینیت، فیبرهای فولاد، فیبرهای پلی پروپیلن
۱ . مقدمه
در آب و هوای سرد ، خاک در معرض چرخه های انجماد ذوب قرار میگیرد که در مهندسی منطقه سرد مهم هستند . وقوع چرخه های انجماد ذوب در خاکهای ریز دانه منجر به تغییر در حجم ، قدرت، تراکم ، چگالی، محتوای آب مایع ، ظرفیت تحمل  و ساختارمیشود  . در مناطق پرمافراست مانند کانادا، مشخص شده که خاکریزی ساخته شده بر خاک هایی که هرگز چرخه انجماد ذوب را تجربه نکرده بودند تنها در طول یک سال به علت از دست دادن ظرفیت تحمل ( Leroueil و همکاران، ۱۹۹۱) آسیب دیده بود. همچنین مشخص شد  که سدهای بزرگراه تازه ساخته شده ای که برای چند سال اسفالت نشده مانده بودند به علت چرخه های انجماد ذوب( Eigenbrod ، ۱۹۹۶) آسیب دیده بودند .


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا

پنج شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۳ 509 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Mechanical properties of foamed concrete exposed to high temperatures
عنوان فارسی مقاله: خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا
دسته: عمران – مهندسی مواد
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴۶
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این مقاله نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی و تحلیلی را در  بررسی خواص مکانیکی فوم بتنی در معرض دمای بالا گزارش میدهد. دو چگالی بتن فومی، ۶۵۰ و ۱۰۰۰ kg/m3، ساخته شدند و با بررسی های اضافی بر چگالیهای ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ kg/m3 برای داده های اضافی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی دائما ثابت میکند که کاهش سختی بتن فومی در دماهای بالا عمدتا پس از  ۹۰ درجه سانتیگراد بدون در نظر گرفتن چگالی رخ می دهد وقتی که آب منبسط می شود و از جسم متخلخل تبخیر میشود.از مقایسه نتایج تجربی این پژوهش با تعدادی از مدل های پیش بینی برای مقاومت معمولی بتن ، این تحقیقات نشان داده که خواص مکانیکی بتن فومی میتواند با استفاده از خواص مکانیکی مدل ها برای وزن نرمال بتن داده شده پیش بینی شود که خواص مکانیکی بتن فومی از سیمان پرتلند CEM1 نتیجه میشود.
کلیدواژه: بتن فومی، خواص مکانیکی، دمای بالا، دمای مرتفع، مدل بتن، مدل پیش بینی قدرت، تنش- کرنش، بتن در آنش
مقدمه
بتن فومی یک ماده سبک وزن متشکل از رب سیمان پرتلند یا ماتریس فیلر سیمان (ملات) با ساختار یکنواخت توزیع شده در منافذ می باشد که با ورود مکانیکی هوا به شکل حباب های کوچک دارای حجم کل حداقل ۲۰٪ میباشد. بتن فومی می تواند به صورتی طراحی شود که دارای هر گونه تراکمی در محدوده ۴۰۰-۱۶۰۰ kg/m3 باشد.که تعدادی از ویژگی های جالب مانند: عایق کاری مناسب حرارتی و صوتی، خود جریان  و تولید آسان را دارا میباشد. اگرچه بتن فومی دارای خواص مکانیکی کمی در مقایسه با بتنی با مقاومت معمولی است، ولی ممکن است به عنوان پارتیشن یا دیوار تحمل بار در  ساختار های مسکونی استفاده شود.قبل از اینکه بتواند برای استفاده اش  به عنوان باربر مواد در صنعت ساختمان سازی در نظر گرفته شود ، لازم است اطلاعات معتبری مبنی بر خواص مکانیکی بتن فومی در محیط و دمای افزایش یافته  برای کمیت ارزیابی عملکرد مقاومتی اش در برابر آتش سوزی بدست آید. بتن فومی ممکن است  بصورت سه فاز مواد با خمیر سیمان، دانه ها (ماسه) و حفره های هوا در نظر گرفته شود.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب

پنج شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۳ 545 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles
عنوان فارسی مقاله: سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب
دسته: عمران – مهندسی مواد
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۹
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
با توجه به فقدان منابع مرتبط با رفتار  بلوک های خاک رس در معرض چرخه های انجماد ، ذوب، کار اکتشافی در این بلوک به منظور مطالعه اثرات چرخه انجماد ذوب در خواص مکانیکی آنها انجام شده است  .  از آنجا که بلوک ها  تثبیت شده نیستند ، روش ها بطور مرسوم برای چرخه های انجماد ، ذوب بکار برده میشود ، به گونه ای که در آن نمونه ها غوطه ور شده و  با این  مورد مطالعه سازگار میشوند: نمونه ها  با قرار گرفتن در یک محیط مرطوب به مدت ۱ هفته ( ۲۰ ° C و ۹۵٪ (RH  (رطوبت نسبی )  مرطوب شده  و پس از آن بدون هیچ گونه رطوبت مجدد بین چرخه  ها در معرض  چرخه انجماد ذوب قرار میگیرند . تغییرات وزن و سرعت موج متراکم نشان داد که چرخه های انجماد ، ذوب  منجر به خشک شدن نمونه ها میشود  . عواقب ناشی از این چرخه ها در خصوصیات بلوک های خاک خشکی و سخت شدن نمونه ها میباشد .  این سختی توسط مطالعه خصوصیات مکانیکی بلوک های خاک رس (مدول ها و مقاومت فشاری  مشخص شد.
کلیدواژه: بلوک های خاک رس، چرخه های انجماد و ذوب، سخت شدن خشک کردن،
 مقدمه:
زمین یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است و هنوز هم به طور گسترده در بسیاری از کشور های جهان مورد استفاده قرارمی گیرد. حتی امروزه ، یک سوم از جمعیت انسانی در خانه های خاکی زندگی می کند که  در کشورهای در حال توسعه این رقم بیش از نیم است . (   Minke ، ( ۲۰۰۶     در کشورهای پیشرفته، به عنوان مثال، در جنوب غربی فرانسه، خاک عمدتا  برای ساخت و ساز تا سال ۱۸۷۰   مورد استفاده قرار گرفت  . پس از این تاریخ ، سیمان توسعه پیدا کرد و برای ساخت و ساز ترجیح داده شد  .  با این حال ، در ۲۰ سال گذشته ، خاک به عنوان ماده مرتبط با ساخت و ساز در اقتصادهای پیشرفته و به خصوص در کشورهای اروپایی نظیر آلمان ، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا و یا در کشورهای جدید صنعتی مانند هند در نظر گرفته میشود  . دلایل متعددی برای این جاذبه جدید از مصالح ساخت و ساز در کشورهای صنعتی وجود دارد اما مهم ترین دلایل تاثیر کم این مواد بر محیط زیست و تنظیم شرایط هیدروترمال آب و هوا در محیط داخلی است . با علاقه زیادی که اخیر در توسعه پایدار شکل گرفته ، ساخت و ساز های خاکی بسیار جذاب شده اند .  نتیجه این علاقه ، ظهور مطالعات علمی در مصالح ساخت و ساز در ۲۰ سال گذشته بوده است .


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 535 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Determining the Low-Temperature Fracture Toughness of Asphalt Mixtures
عنوان فارسی مقاله: تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: PDF
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۷
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تلاش های مداومی برای کاربرد مفاهیم مکانیک شکست در شکل گیری و گسترش ترک در مصالح روسازی قیری انجام شده است.
مقاومت شکست کافی نیازی ضروری برای روسازیهای آسفالتی ساخته شده در قسمت شمالی آمریکا و کانادا می باشد زیرا حالت متداول شکست، ترک خوردن ناشی از تنش های انقباضی در دماهای پایین میباشد.
مشخصات فعلی روسازی آسفالتی با کارایی بالا این مساله را عمد تا با استفاده از آزمایش مقاومتی روی نمونه های بدون درز تعیین میکند. هرچند مطالعات اخیر محدودیت های این روش را نشان داده و پیشنهاد کرده اند که به جای آن مفاهیم مکانیک شکست باید بر پایه انجام آزمایش بر روی نمونه های درزه دار به کار گرفته شوند.
تحقیقی در دانشگاه مینسوتا، استفاده از اصول مکانیک شکست برای تعیین مشخصات ترک های در دمای پایین در مخلوط های آسفالتی را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله، قراردادی را برای آزمایش ارائه میکند که اجازه اندازه گیری متعدد سختی شکست به عنوان تابعی از گسترش ترک بر پایه روش موافقتی را برای اندازه گیری طول ترک ارائه میکند. میان طول ترک و سختی شکست رابطه ای افزایش مشاهده می شود که منطبق با رفتار مصالح تردشکن است. مسطح بودن منحنی ها میتواند نشان دهد مقاومت بتن آسفالتی در برابر شکست باشد، زیرا مقادیر اولیه به طور گسترده تحت تاثیر وجود ناحیه غیر الاستیک در راس ترک قرار میگیرد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله گسیختگی برشی تیرورق های فولادی

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 496 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Shear failure characteristics of steel plate girders
عنوان فارسی مقاله: مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تعدادی تیرورق با مقیاس واقعی به منظور تعیین مشخصات مکانیزم گسیختگی برشی تیرورق ها، مدلسازی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف از این مطالعه عددی غیرخطی به روش اجزای محدود و با فرض تغییرشکلهای بزرگ الاستوپلاستیک، مشخص نمودن آن است که مفاصل پلاستیک ظاهر شده در آزمایش های تجربی چگونه، کی و کجا شکل می گیرند. مشاهده شده که مفصل های  پلاستیک ناشی از برش تنها در چشمه های انتهایی شکل می گیرند. این مفاصل به دلیل تغییرشکل های برشی نزدیک تکیه گاه ها و نه به علت تنش های خمشی حاصل از نواحی کششی شکل می گیرند. همچنین مقایسه ای میان ظرفیت نهایی تیرورق های مختلف و آیین نامه ها و نظریه های مختلف ارائه شده است. در پایان، نشان داده شده است که مدلسازی چشمه های برشی ساده، به شکل ورق های جدا از هم، مکانیزم گسیختگی صفحات جان را به طور صحیح نشان نمی دهند.
۱٫ مقدمه
تیرورق ها به منظور تحمل بارهای سنگین در طول دهانه های طویلی مانند طبقات ساختمانی، پل ها و جرثقیل ها طراحی می گردند؛ یعنی در مواردی که مقاطع نورد شده استاندارد یا تیرهای تقویت شده با ورق جوابگو نیستند.
به طور کلی تیرورق ها به وسیله جوش دادن دو بال، یک جان و تعدادی سخت کننده عرضی به هم ایجاد می شوند. بال ها لنگر اعمالی و ورقهای جان برش را تحمل می کنند. در اغلب موارد عملی، نیروی برشی اعمالی به بال، نسبتا کمتر از نیروهای قائم آن است. بنابراین برای رسیدن به نسبتهای بالاتر مقاومت به وزن از تیرهای عمیق استفاده می شود. این امر مستلزم جان عمیقی است که وزنش به خاطر ضخامت کم حداقل شده باشد. اشکال مختلف ناپایداری ها، مانند کمانش برشی ورق های جان، کمانش پیچشی-جانبی تیرها، کمانش فشاری جان ها، کمانش جان ناشی از بال و کمانش موضعی و خمیدگی جان در روش های طراحی در نظر گرفته می شوند.
معمولا ورق های جان به دلیل لاغری در مراحل اولیه بارگذاری دچار کمانش می شوند. بنابراین، یک جنبه مهم در طراحی تیرورق ها کمانش برشی و گسیختگی اجزای جان است. جان ها معمولا توسط سخت کننده های عرضی و در برخی موارد طولی تقویت می شوند تا مقاومت کمانشی بیشتری پیدا کنند. روش طراحی مناسب برای جان عبارتست از یافتن ترکیبی بهینه از ضخامت ورق و فاصله سخت کننده که از نظر اقتصادی روی هزینه های ساخت و مصالح اثر می گذارد. روش طراحی جان های تیرورق معمولا به دو دسته تقسیم می شود:
۱- طراحی تنش مجاز بر اساس شرط محدود کننده کمانش الاستیک
 ۲- طراحی مقاومتی بر اساس مقاومت نهایی پس کمانشی در روش طراحی حالت حدی.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تحلیل لرزه تصادفی سازه بر مبنای روش انتشار امواج ساختگی

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 380 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground motions
عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
بر مبنای روش انتشار امواج ساختگی (PEM) ، روش های تصادفی مربوط به ارنعاشات در مورد تجزیه و تحلیل جنبشی ساختارهای چند بخشی در ارتباط با حرکت های متغیر زمین می باشد. این متغیرهای حرکتی زمین شامل انتقال امواج ، گسستگی و تاثیر واکنش آن بخش می باشد. مزایای این روش این است که فعالیت های محاسباتی کمتری مورد نیاز بوده و هماهنگی بین روش های معمول و بین انتشار امواج به صورت اتوماتیک شامل این موارد می گردند. واکنش های جنبشی تصادفی پل هایی در محدوده های وسیع تر به دلیل انتقال امواج، گسستگی و تاثیر واکنش بخش ها به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که تمام این موارد دارای تاثیرات قابل توجهی بر روی واکنش جنبشی ساختارها می باشند.
۱- مقدمه.
تجزیه و تحلیل ساختارهایی در محدوده های وسیع تر در ارتباط با حرکت های متغیر زمین به عنوان یک مسئله مهمی برای بیش از دو دهه بوده است. توجه به این مسئله از مهندسی زمین لرزه به دلیل ماهیت پیچیده پوسته زمین ریشه می گیرد ، که باعث شده است حرکات مربوط به زمین لرزه در طول ساختارها متفاوت بوده و با توجه به کاربردهای فزاینده ساختارهایی در محدوده های بلندتر به هم وابسته باشد. گوناگونی در حرکت زمین اساسا از سه منبع سرچشمه می گیرد : تاثیر انتشلر امواج به دلیل اختلاف در زمان ورود امواج در بخش های مشخص شده ؛ تاثیر گسستگی به دلیل بازتاب و انکسار این امواج از طریق خاک در طی انتشار آن ها. و تاثیر واکنش مکان به دلیل تفاوت در شرایط خاک مجلی در بخش های مشخص شده. ساختارهای در محدوده وسیع تر معمولا دارای امکانات مهمی می باشند. برای نمونه  پل های طویل ، مجموعه های ورزشی ، سدها ، یا نیروگاه های هسته ای . بنابراین ایمنی جنبش آن ها به طور گسترده ای در ارتباط با ایمنی عمومی بوده و به این ترتیب در ۲۰ سال گذشته تحقیقات به ارزیابی تحلیل های جنبشی و روش های طراحی شده برای آن ها می پردازد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله ارزیابی رفتار پل های کابلی مقابل زمین لرزه

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 575 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Seismic behaviour of cable-stayed bridges under multi-component random ground motion
عنوان فارسی مقاله: رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۴
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تجزیه و تحلیل طیفی دامنه فرکانس، برای تحلیل حرکت پل های کابلی در ارتباط با حرکت تصادفی زمین در یک زاویه با توجه به محورهای طولی پل مورد بحث می باشد. حرکت زمین توسط تابع چگالی طیف قدرت و تابع  همبستگی فضایی نشان داده می شود. تجزیه و تحلیل ها، ارتعاشات فضایی حرکات زمین را بین تکیه گاه ها ، ارتباط مشخص بین حالت های مختلف ارتعاش و تحریک شبه استاتیک مد نظر قرار می دهد. با استفاده از روش های مطرح شده تحلیلی ، بررسی های پارامتری گسترده انجام می گیرد تا  به ارزیابی رفتار پل های کابلی تحت تحریک لرزه ای بپردازد. این پارامترها شامل ارتباط فضایی حرکت زمین، زوایای مربوط به زمین لرزه ها ، نسبت بین سه مولفه زلزله ، تعداد و روش های مد نظر قرار گرفته در این تحلیل ها ، نسبت اینرسی بین برج و دکل ، ماهیت قدرت تابع چگالی طیفی حرکات زمین می باشد.
۱- مقدمه.
ویژگی طرح های رقابتی آزاد موجود در کشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نشان داده است که پل های کابلی به عنوان راه حل اقتصادی برای پل هایی با محدوده وسیعتر می باشند. توزیع کابل های تکیه گاه در طول این سکوها و همچنین فشار محوری که توسط این کابل ها ایجاد می گردد عملکرد دینامیکی این نوع از پل ها را متفاوت از پل های معلق دیگر می سازد. در تحقیقات، فعالیت های گزارش شده بر روی این موضوعات شامل تجزیه و تحلیل های دینامیکی خطی و غیرخطی بر مبنای عناصر محدود و یا مدل های انباشت فشرده می باشد. اگرچه تجزیه و تحلیل های غیر خطی نشان دهنده عملکرد دینامیکی واقعی تر می باشد ، یک تجزیه و تحلیل خطی به صورت اقتصادی بوده و در بسیاری از موارد بدون از دست دادن دقت تا حد زیاد ، تایید می گردد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 464 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Geosynthetic-encased stone columns: Numerical evaluation
عنوان فارسی مقاله: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک: ارزیابی عددی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۵
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
ستون های سنگی ( ستون های دانه ای) به طور فزاینده ای برای بهینه سازی زمین، به ویژه برای ساختارهای انعطاف پذیر همانند جادهای خاکی، مخزن های ذخیره بنزین و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که ستون های سنگی در خاک بسیار نرم کار گذاشته می شود، محدودیت هایی که توسط خاک اطراف به وجود می آید برای شگل گیری (استقرار) ستون سنگی مناسب نمی باشد. در نتیجه، ستون های سنگی که در این خاک ها مستقر می شود قادر به ایجاد ظرفیت تحمل بار مورد نظر نمی باشد. پوشش، با وجود افزایش مقاومت و صلبیت (سختی) ستون سنگی، از فشار جانبی سنگ ها زمانی که ستون حتی بر روی خاک بسیار نرم مستقر شده است جلوگیری کرده و منجر به استقرار سریع تر و به صرفه تر می گردد. این مقاله به بررسی بهبود کمی و کیفی در ظرفیت بار ستون سنگی توسط پوشش از طریق بررسی پارامتری جامع با استفاده از انالیز عوامل محدود می پردازد. از این تجزیه و تحلیل ها می توان دریافت که ستون های سنگی پوشش دار دارای ظرفیت تحمل بار بسیار بالاتربوده و در مقایسه با ستون های سنگی معمولی تحت فشار کمتر و انبساط های جانبی کمتری قرار می گیرند. نتایج نشان داده است که فشارهای محدود کننده جانبی که در ستون های سنگی ایجاد می شود با پوشش های بیشتر می گردد. نشان داده شده است که پوشش در بخش بالای ستون سنگی به میزان دو برابر قطر ستون در بهبودی ظرفیت تحمل بار مناسب می باشد. زمانی که صلبیت (سختی) این پوشش ها بیشتر می شود، فشارهای جانبی که به خاک اطراف وارد می شود کاهش می یابد. این پدیده،  ظرفیت بار ستون های پوشش دار را دارای وابستگی کمتری بر روی خاک اطراف در مقایسه با ستون های سنگی معمولی می کند.
مقدمه
چندین روش برای بهبود خاک رس نرم همانند ستون سنگی ( دانه ای) (Greenwood 1970; Hughes et al., 1975)، استحکام سازی ( پر کردن) فضای خالی (Indraratna et al., 2004)، ستون های سیمانی خاک (Rampello and Callisto, 2003)، استحکام سازی با استفاده از کانال کشی عمودی از پیش ساخته شده (Shen et al., 2005) و عملیات اهک کاری (چسبکاری) (Rajasekaran and Rao, 2002) وجود دارد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله پروتکل های اتوماسیون خانگی در کنترل ظرفیت ساختمان

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 590 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
عنوان فارسی مقاله: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
بازبینی و کنترل ظرفیت های الکتریکی برای مدیریت انرژی بر مبنای تقاضا در شبکه های هوشمند، مهم می باشد. پروتکل های اتوماسیون خانگی ( HA) همانند X10 و Insteon ، کنترل ظرفیت قابل برنامه ریزی را برای چندین سال ایجاد کرده و در سطح گسترده ای در زمینه آزمایشی شبکه های هوشمند اولیه بکار گرفته می شوند. در حالی که پروتکل های اتوماسیون خانگی شامل نقش های بازبینی اصلی می باشند، محدودیت پهنای باند بالا (<180bps) مانع کاربرد آن ها در بازبینی ظرفیت می گردند. در این مقاله ما چالش هایی را در طراحی سنجش خودکار، یعنی سیستمی برای بکارگیری اتوماسیون خانگی بر مبنای بازبینی ظرفیت دقیق، مد نظر قرار می دهیم.  ما به تعیین محدودیت های Insteon برای تحقیق در مورد وضعیت ابزارها- در هر ۱۰ ثانیه برای بدست اوردن ۵% از میزان اتلاف- و سپس به ارزیابی تکنیک هایی برای تفکیک داده های اتوماسیون خانگی بالا از داده های توان گسترده ساختمان های مجزا  می پردازیم. به طور مشخص، تکنیک های ما توان ظرفیت متغیر را با استفاده از رویدادهای عملیاتی یا غیر عملیاتی مد نظر قرار می دهد و داده های مربوط به توان بالا ساختمان های مجزا را با استفاده از کلید اتصال در هر ۵ دقیقه مد نظر قرار می دهد.
۱٫ مقدمه
اخیرا، نوآوری های شبکه هوشمند تمرکز تحقیق را بر روی بهبود بازدهی شبکه های الکتریکی قرارمی دهد. شبکه های هوشمند به دلیل یک روند رو به بالای بلند مدت در هزینه های انرژی و توافق در این مورد که انتشار کربن سهمی در تغییر آب و هوا دارد، مهم می باشد. بعضی از خانه ها و ساختمان های اداری سهم اصلی در (۷۳%) از مصرف شبکه دارند، طرح خانه های هوشمند که با شبکه های هوشمند برای کاهش مصرف در ارتباط هستند، مهم می باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله بهبود فناوری تولید سیمان با کاهش انتشار گاز co2

سه شنبه ، ۱۵ مهر ۱۳۹۳ 573 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Cement production technology improvement compared to factor 4 objective
عنوان فارسی مقاله: بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور ۴
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۴
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در این بررسی، تاثیر بهبود فناوری بلقوه در صنعت سیمان با اهداف جهانی حمایتی همانند مواردی که به شکل دهی گروه های بین دولتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی، می پردازد، مقایسه می گردد. به عبارت دیگر، آیا دانش فناوری استاندارد و کنونی در صنعت سیمان و بتن این امکان را به وجود می آورد تا به اهداف فاکتور ۴ دست پیدا کنیم ؟ هدف این بررسی کاهش انتشار CO2 در کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۵۰ توسط فاکتور ۴ ، از سطح آن در  سال  بوده، بعد از کاهش این مقدار توسط فاکتور ۲ تا سال ۲۰۲۰، می باشد. بررسی های کنونی نشان می دهد که این موضوع از نظر تکنیکی امکان پذیر می باشد تا با در نظر گرفتن پیشرفت در تولید سیمان، بتن هایی را طراحی کنیم تا اهداف فاکتور ۲ را تامین کرده اما یک برگشت تکنولوژیکی مورد نیاز است تا به اهداف فاکتور ۴ برسیم.این تغییر تکنولوژیکی نه تنها نیازمند تغییرات در مواد خام بتن و طراحی های ترکیبی می گردد، بلکه از تکنیک های ساخت و ساز جدید، از مصالح کمتری برای ساختارهای نهایی استفاده می کند.
۱- مقدمه
بخش های مربوط به ساختار این مواد به عنوان سومین منبع بخش صنعتی  انتشار CO2 در جهان و در اتحادیه اروپا می باشد. این بخش ۱۰ درصد از کل انتشار CO2 را ایجاد می کند که اکثر آن ها در ارتباط با تولید بتن می باشد. دود ۸۵ درصد، از این انتشار CO2 از مواد سیمان حاصل می گردند. چرخه مربوط به ارزیابی سیمان نشان می دهد که ۹۵ درصد از این CO2 در طی تولید انتشار یافته و ۵ درصد در انتقال مواد خام و تولیدات نهایی حاصل می گردد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله رفتار بتن متخلخل اتوکلاو شده (AAC) در انفجار

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 544 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Autoclaved aerated concrete behavior under explosive action
عنوان فارسی مقاله: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۹
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
بتن متخلخل اتوکلاو شده (AAC) به طور گسترده ای در ساختمان سازی، به ویژه در بنایی برای پر کردن منافذ دیوار مورد استفاده قرار می گیرد. بتن متخلخل اتوکلاو شده ((AAC در واقع در سطح خارجی دیوار تحت واکنش های مختلفی همانند بارگذاری دینامیک جانبی تصادفی و همچنین تحت تاثیر قطعات محلی قرار می گیرد. مقاله کنونی به بررسی بعضی از ویژگی های دینامیکی دیوار AAC تحت تاثیر شدت بالای فرایندهای محلی همانند شکاف ها و وابستگی آن ها بر روی محدوده مکانی، آغاز فرایند ورقه ورقه شدن و سهم عملیات ظاهری و تقویت ظاهری بر روی بالا بردن واکنش مصالح می پردازد. بعضی از مقایسه ها با مد نظر قرار دادن نتایج اولیه بر روی نمونه های سخت شده خمیر سیمان انجام می گیرد.
۱٫ مقدمه
بتن متخلخل اتوکلاو شده (AAC) به طور گسترده ای در ساختمان سازی اساسا به دلیل بهبود خصوصیات عایق کاری مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل بالا بودن تخلخل آن، AAC دارای وزن و استحکام پایین و شکنندگی بالا می باشد.
مصالح ساختمانی که از AAC ساخته می شوند معمول نمی باشند. مصالح ساختمانی می بایست ظرفیت بارهای مختلفی را تحمل کرده و کارایی مناسبی داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، می بایست تقویت شده، و دارای قابلیت کشش، مقاومت برشی، غیره باشد.بنابراین هیچ اطلاعاتی در مورد ویژگی های ساختاری به طور کلی بر روی واکنش دینامیک در نمونه های خاص AAC وجود ندارد.مطالعه بر روی مصالح مربوطه، مصالح مربوطه و خمیر سیمان سخت شده میزان بالای حساسیت را به اثبات می رساند، به ترتیبی که مقاومت کششی به طور قابل توجهی تحت تاثیر میزان بالای تغییرات فعالیت جنبشی همانند انفجارافزایش می یابد.
AAC در بنایی برای پر کردن منافذ دیوار مورد استفاده قرار می گیرد. بلوک هایی که از AAC ساخته می شوند، عایق کاری را در برابر گرما ایجاد می کنند و به این ترتیب محدودیت های مربوط به استحکام و قابلیت کشش آن جبران می گردد.نیازهای ساختاری در ارتباط با بنایی AAC نسبتا محدود می باشد. با این وجود، سهم آن در فعالیت ساختمان سازی به دلیل وجود ظرفیت برش درون سطوح حائز اهمیت می باشد. پر کردن دیوارها به طور قابل توجهی باعث بالا رفتن سختی ساختمان و مقاومت کلی در برابر بارهای جانبی در برابر باد، زلزله می گردد و باعث بهبود وضع آن در زمان ایجاد ساختمان های دیگر می گردد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله بازیافت ضایعات ساختمانی و بکارگیری دوباره

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 848 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: A Review On The Viable Technology For Construction Waste Recycling
عنوان فارسی مقاله: بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۵
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
مشکلات محیط زیست به عنوان شرایط مهمی در ساخت و ساز مد نظر قرار گرفته می شوند. مدیریت ضایعات علائم هشدار دهنده ای را فعال کرده و اخطاری نیز به صنایع می دهد. استفاده مجدد، بازیافت و کاهش ضایعات  به عنوان تنها روشی برای بازیافت ضایعات ایجاد شده می باشد. به هر حال این موارد اجرایی دارای فضای بیشتری برای پیشرفت می باشد. این مقاله به بررسی فناوری مربوط به بازیافت ضایعات ساختمانی و قابلیت ادامه بکارگیری آن ها می پردازد. ۱۰ مصالح قابل بازیافت که مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از: ۱) آسفالت، ۲) آجر، ۳) بتن ۴) فلزات آهنی۵) شیشه ۶) مصالح بنایی ۷) فلز غیر آهنی ۸) ورق و مقوا ۹) پلاستیک و ۱۰) تیر چوبی
بازیافت به عنوان یکی از استراتژی ها در به حداقل رساندن ضایعات  می باشد که دارای سه مزیت می باشد ۱) کاهش تقاضا نسبت به منابع جدید ۲) کم شدن هزینه های حمل و نقل و تولید ۳) استفاده از ضایعات  ها به گونه ای که به مناطق انباشت ضایعات  برده نشوند. ضایعات ساختمانی و تخریبی شامل بتن های تخریب شده ( پی ساختمان، بتن قالبی، ستون ها ، کف طبقات، غیره)، آجر و مصالح بنایی، چوب و مصالح دیگر همانند دیوار تخریبی، شیشه، عایق، سقف، سیم، لوله، سنگ و خاک، بخش های مهمی از ضایعات  های کلی را ایجاد می کنند. به منظور بهبود فعالیت های کمونی بازیافت ضایعات ، این مقاله تمرکزش را بر روی اهداف زیر قرار می دهد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تغییر رنگ در آسفالت رنگی توسط روش آنالیز

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 499 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method
عنوان فارسی مقاله: تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت رنگی که توسط روش آنالیز تصویر شناسایی شده است
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۲
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
جاده ای که با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد می تواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود می دهد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف طول عمر، بررسی می شوند. توضیح رنگ های سطح در نمونه ها در فضاهای رنگی HIS و RGB بررسی می شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با ۵ نسبت مختلف با آسفالت روشن برای ساخت نمونه های آسفالت رنگی ترکیب می شوند. نمونه ها برای ۵ فاصله دوره مختلف در دستگاه آزمایش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که مقدار و نوع رنگ افزوده شده و فاصله دوره مختلف بر محوسازی آسفالت رنگی تأثیر می گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که آسفالت روشن به همراه % ۵ یا بیشتر رنگ، قادر به ساخت آسفالت رنگی بهتر شده است. سرانجام، آسفالت رنگی به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتری را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد.
۱٫ مقدمه
آسفالت رنگی در زندگی روزمره کاربردهای مختلفی دارد. موکسون آسفالت رنگ روشن را برای سطح سد در فرانسه به کار برد. آسفالت رنگی از طریق منعکس کردن نور ماوراء بنفش از سطح به عنوان روپوش آب بند گرم به کار می رود، بنابراین در نور ممتد خورشید دما را ۵ تا c 10 کاهش می دهد. برای بهبود امنیت عبور موتورسیکلت در امریکا، شهد پرتلند ۱۰ منطقه متضاد را برای آسفالت کردن با رنگ و قابلیت ارتجاع بر اثر حرارت مانند آسفالت های رنگی و به کارگیری سیستم سیگناژ بدیع – انتخاب کرد نتایج نشان می دهد که اکثر دوچرخه سواران به همان اندازه اکثر موتورسواران مورد بررسی احساس کردند که آسفالت رنگی، امنیت عبور را گسترش می دهد. اسمیت  کشف کرد که آسفالت بتون رنگی به هم پیوسته کاربردهای زیادی در معماری و مهندسی دارد. او همچنین ذکر کرد که آسفالت های رنگی به خاطر املاحی که یخ نمی زنند به طور ذاتی هزینه حفظ و نگهداری را کاهش داده و به طور مؤثر در مقابل نابودی مقاومت کنند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تاثیرات منطقه زلزله در آبگیرهای رسوبی

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 530 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Seismic Site Effects for Shallow and Deep Alluvial Basins In-Depth Motion and Focusing Effect
عنوان فارسی مقاله: تاثیرات وابسته به زمین لرزه برای آبگیرهای رسوبی کم عمق و عمیق: تاثیر کانونی و حرکت عمقی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۹
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
هدف این مقاله، تحلیل تاثیرات منطقه زلزله در آبگیرهای رسوبی متعدد می باشد. تحلیل با توجه به روش عددی انجام می گیرد (روش اجزای مرزی). دو مورد اصلی در نظر گرفته می شوند: رسوب کم عمق در مرکز نیس (فرانسه) و آبگیر عمیق در کاراکاس (ونزوئلا).
تقویت حرکت وابسته به زلزله برحسب سطح، فرکانس وقوع و محل تحلیل می شود. برای هر دو منطقه، فاکتور تقویت برای دستیابی به ماکزیمم مقادیر ۲۰ (حرکت ضعیف) در نظر گرفته می شود. به هر حال تاثیرات منطقه با در نظر گرفتن وابستگی فرکانس و موقعیت ماکزیمم تقویت، ویژگی های مختلفی دارند. برای رسوب کم عمق در نیس، فاکتور تقویت برای فرکانس های پایین خیلی کوچک می باشد و خیلی زود به بیش از ۱۰ هرتز افزایش می یابد. آبگیر کاراکاس وابستگی فرکانس خیلی متفاوت با پیک های خیلی متفاوت در فرکانس های متعدد دارد. مدل برای آبگیر رسوبی عمیق کاراکاس شامل بخشی از توپوگرافی محلی مانند نزدیک ترین کوهستان می باشد. می توان تاثیرات منقطه ی زلزله را به علت تفاوت فاحش سرعت و توپوگرافی محلی منطقه ارزیابی کرد.
بعلاوه، ماکزیمم تقویت برای نیس روی سطح قرار دارد، در حالیکه برخی از نواحی تقویت قوی نیز درون خود آبگیر در مورد   پدید می آیند. می توان تاثیر این اثر متمرکز را روی حرکت در مقابل وابستگی عمق مورد بررسی قرار داد. که در تحلیل واکنش زلزله ی سازه های زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. شکل و عمق رسوبات، تاثیر عمده ای روی موقعیت ماکزیمم تقویت در سطح دارند، همچنین در آبگیرهای نامنظم عمیق نیز درون رسوب تاثیر عمده ای دارند. ساختارهای سطحی و زیرزمینی برای تحلیل واکنش زلزله ضروری می باشند.
۱٫مقدمه
تحلیل تاثیرات منطقه ی زلزله، منحنی های تقویت را در مقابل فرکانس درنظر می گیرد که محدوده ی طیف تقویت حرکت بزرگ را نشان می دهد. اندازه گیری های تجربی معمولا در طول سطح با روش های متعدد انجام می گیرند: ثبت میکرولرزه، اندازه گیری های لرزه های واقعی. اطلاعات مربوط به حرکت عمقی می توانند گاها با توجه به شبکه های اندازه گیری خاص بدست آیند. از طریق روش های عددی، می توان فرآیند تقویت را در انواع مختلف ساختارهای وابسته به زمین شناسی مورد بررسی قرار داد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله کاهش آسیب پذیری ساختمان های قدیمی در زمین لرزه

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 412 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Reducing the seismic vulnerability of cultural heritage buildings
عنوان فارسی مقاله: کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۱
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
به علت تاثیرات محیط تهاجمی (زمین لرزه ها، زیست گاه های خاکی، نوسان های ترافیکی، آلودگی هوا) و با توجه به این واقعیت که اکثر ساختمان های قدیمی و مراکز تاریخی به حفاظت مداوم نسبت داده نشده اند، بخش عمده ای از این میراث تحت تاثیر مشکلات ساختاری قرار می گیرد که امنیت ساختمان ها و انسان ها را تهدید می کنند.
کشورهای اروپایی، تجربیات با ارزشی را در زمینه حفاظت و بازسازی توسعه داده اند. در سال های اخیر، سرمایه گذاری های عمده در این زمینه صورت گرفته اند که منجر به توسعه های چشمگیر در حیطه های بازبینی، تست غیرتجربی، نظارت و آنالیز ساختاری بناهای تاریخی شده اند. این توسعه ها و دستورالعمل های اخیر برای پروژه های حفاظت و استفاده مجدد آینده، ارزیابی های امن تر، اقتصادی تر و مفیدتر را امکان پذیر می سازند.
از آنجاییکه زمین لرزه، عامل مهم تخریب بناهای میراث فرهنگی می باشد، این مقاله روی پروژه تحقیقاتی سرمایه گذاری شده توسط برنامه های فرهنگی اقتصادی اروپا- هند از سوی کمیسیون اروپایی تمرکز می کند. شرکای موجود در این پروژه، دانشگاه Minho در پرتقال، دانشگاه صنعتی Catalonia در اسپانیا، مرکز تحقیقات عمرانی در هندوستان و دانشگاه Padova در ایتالیا می باشند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله حرکت خود بازگشتی (ARMA) برای پیش بینی مسیر رودخانه

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 557 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Parameter estimation of an ARMA model for river flow forecasting using goal programming
عنوان فارسی مقاله: ارزیابی پارامتر مدل میانگین حرکت خود بازگشتی برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی هدفمند
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
پیش بینی جریان رودخانه یکی از مهم ترین کاربردها را در هیدرولوژی (آب شناسی) تشکیل می دهد. روش های متعددی برای این منظور توسعه یافته اند و یکی از مشهورترین تکنیک ها، مدل میانگین حرکت خود بازگشتی (ARMA) می باشد. در بررسی گزارش شده در اینجا، هدف، حداقل رسانی خطا برای فصل خاصی از سال و همچنبن سری های کامل می باشد. برنامه ریزی هدفمند (GP) برای ارزیابی پارامترهای مدل ARMA مورد استفاده قرار گرفته است. ایستگاه شالو بریدج در رودخانه ی کارون به همراه ۶۸ سال سابقه در مورد داده های مربوط به جریان رودخانه ای، برای ارزیابی کارایی روش پبشنهاد شده انتخاب شد. نتایج هنگام مقایسه با روش معمول ارزیابی احتمال ماکزیمم با توجه به الگوریتم پیشنهاد شده جدید مطلوب بودند.
مقدمه
در عملیات رودخانه ای کوتاه یا بلند مدت، ارزیابی جریان رودخانه، پارامتر مهمی می باشد. یکی از متداول ترین روش های استفاده شده برپایه ی استفاده از داده های مشاهده شده ی قبلی و پیش بینی تخلیه رودخانه در آینده یا استفاده از آنالیز مجموعه های زمانی می باشد. زمینه ی آنالیزهای مجموعه های زمانی در دهه ی اخیر به علت پیشرفت و دستیابی به دانش جدید در زمینه ی داینامیک های غیرخطی تغییر یافته است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله زلزله شناسی و مطالعات لرزه نگاری جدید

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 528 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Paleoseismicity and new seismicity studies in Azerbaijan and the necessity for seismic zonation
عنوان فارسی مقاله: پالئو زلزله شناسی و مطالعات لرزه نگاری جدید در آذربایجان و ضرورت برای ساختمان غشایی زلزله
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۷
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
آذربایجان منطقه برخوردهای صفحه همگرا در طول کمر کوه فعال آلپ – هیمالیا می باشد. گسل های شکننده در منطقه آذربایجان عمدتا سنوزوئیک یا جوان تر می باشند. داده های ارائه شده بطور واضح نشان می دهند که سازه های ژئولوژی معمولا در تمام مقیاس ها از ظهور چینه تا منطقه ای تکرار می شوند. به منظور پیش بینی فعالیت زمین لرزه، نیاز به تعیین پیشینه گذشته گسل ها داریم. گسلی که فعال می باشد احتمال دارد مجددا حرکت کند.
زمین لرزه های بزرگ ۶ مه ۱۹۳۰ در ساعت ۲۲ و ۳۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه (GMT) باM=7.3 ، ۴ ژانویه ۱۷۸۰ با M=7.7 (زمین لرزه تبریز) و ۲۱ ژوئن ۱۹۹۰ چند دقیقه بعد از نیمه شب به میزان ۷٫۴ (زمین لرزه زنجان – رودبار) و در نزدیکی حدود ۳۲۰ کیلومتری شمال شرق تبریز، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار کشته داشت، ۶۰۰۰۰ آسیب دیدند و ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بی خانمان شدند. این زمینه لرزه ها بتدریج از شرق به غرب گسیخته شدند. در نتیجه، احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ در گسل تبریز شمالی (NTF) و بخش مرکزی گسل تبریز تا خوی – سلماس وجود دارد. میانگین بازه برگشت، ۲۵۰-۳۰۰ سال تخمین زده می شود؛ بیش از ۶۰-۸۰ زمین لرزه مخرب در ۱۰۰۰-۱۲۰۰ سال در تاریخچه آذربایجان توصیف شده اند. بنابراین، همانطور که احتمال زمین لرزه های بزرگ و خطرناک در تبریز وجود دارد، ساختمان غشایی میکرو – زلزله تبریز و سایر منطقه های زلزله خیز آذربایجان باید در برنامه ساخت آتی کشور در نظر گرفته شوند و برای برنامه ریزی اقتصاد کلان و صنعتی کشور موثر خواهد بود.
مقدمه:
نبرد علیه آسیب، تخریب و از بین رفتن اموال و زندگی از زمین لرزه ها ادامه دارد. تلاش ها برای پیش بینی زمین لرزه ها در طول ۱۰۰ سال گذشته هنوز محققان را قادر نساخته است تا بطور موثر مکان، زمان و اندازه را برای حفظ حیات و اموال پیش بینی کنند. حتی در صورتیکه پیش بینی زمین لرزه های بزرگ ویژه ممکن بود، کاربرد قابل تردیدی داشته باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله تحقیقات ریلکسومتری NMR روی تشکیل حفره و نفوذ آب

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 492 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: NMR studies of pore formation and water diffusion in self-hardening cut-off wall materials
عنوان فارسی مقاله: تحقیقات NMR روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت ساز
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۴
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
دیوار های آب بند که برای کنترل سایت های آلوده به کار می روند، موانعی عمودی در داخل زمین و با هدایت هیدرولیکی کم هستند. جهت احداث این موانع، از سوسپانسیون های آبی خودسخت شونده به همراه یک چسباننده آبی سیمان- پایه مخصوص و یک بنتونیت پایدارساز سیمان استفاده می شود. تشکیل ساختار حفره در حین سخت شدگی سوسپانسیون ها با مقادیر مختلف جامد و خودپخشی آب در مصالح نهایی دیوار آب بند با استفاده از تکنیک های غیر مخرب ۱H NMR مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه حاصل این بود که افزایش میزان جامدهای در حال هیدراسیون در سوسپانسیون منجر به کاهش زمان های افت NMR و ضرایب خودپخشی آب حفره ای، کاهش اندازه حفرات و ارتقای مقاومت پخشی می شود. ضرایب خود پخشی آب در مصالح دیوار آب بند سخت شده حدود چهار برابر کمتر نسبت به آب مایع بالک و دو برابر کوچکتر نسبت به بنتونیت خالص- سوسپانسیون های آب به دست آمد که تایید کننده مقاومت پخشی عالی مصالح دیوار آب بند است.
۱٫ مقدمه
در سالهای اخیر، روش NMR امکان جدیدی برای مطالعه مصالح ساختمانی به شیوه غیرمخرب فراهم نموده است. سیمان ها، آجرها و رس ها مثال هایی از مصالحی هستند که در آن ها ساختار حفرات، تغییرات وابسته به زمان، مقدار و حرکت آب و تاثیرات آلاینده ها به ترتیب به وسیله ریلکسومتری، دفیوزومتری و کریوپورومتری NMR بررسی شده است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله طیف خطر زلزله یکنواخت منطقه تبریز

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 484 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ
عنوان انگلیسی مقاله: Near field Uniform Seismic Hazard Spectra of Tabriz Zone
عنوان فارسی مقاله: طیف خطر زلزله یکنواخت ناحیه نزدیک منطقه تبریز
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۰
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
مطالعات اخیر نشان می دهند که زمانیکه منابع زلزله در ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری از ناحیه شهری می باشند، حرکت های زمین قوی منجر به آسیب های قابل توجه روی ساختمان ها و تلفات عمده می شوند. در واقع، انرژی زلزله در جلوی گسیختگی در حال انتشار جمع می شود و در منطقه تحکم گری روبه جلو بصورت پالس سرعت بزرگ بیان می شود.
تبریز مرکز استان آذربایجان و یکی از شهرهای قدیمی در شمال غرب ایران می باشد. این شهر توسط گسل های فعال متعددی احاطه می شود که منجر به زمین لرزه های ویرانگر در تاریخ ایران شده اند. یکی از فعال ترین گسل ها، بخش شمالی شهر می باشد و در فاصله نزدیکی از ناحیه شهری می باشد. بعلت وجود کارخانه های صنعتی متعددی، مراکز مالی و بناهای تاریخی، آنالیز خطر زلزله ناحیه با در نظر گرفتن تاثیر میدان (ناحیه) نزدیک، پروژه ملی و منطقه ای می باشد.
این مطالعه تلاش می کند تا طیف خطر یکنواختی از منطقه تبریز بوجود آمده با در نظر گرفتن گسل های فعال در حومه تبریز تولید کند. این مقاله، طیف های زلزله تولید شده برای میدان نزدیک را با طیف های زلزله قراردادی برای ناحیه دور در منطقه تبریز مقایسه می کند. اختلاف دو طیف نشان می دهد که پالس هایی با بازه طولانی در رکوردهای گسل نزدیک، فاکتور مهمی در تخریب ساختمان ها می باشند.
۱٫مقدمه
برای نواحی قرار گرفته در ناحیه نزدیک که معمولا با گستره ای حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر از مبدا زلزله فرض می شود، رکوردهای زلزله، نتایج مختلفی از ناحیه دور نشان می دهند. حرکت های زمین ناحیه نزدیک منجر به آسیب عمده در حومه منابع زلزله شده اند. زمین در حال لرزه در گسیختگی گسل، ساختمان ها را در معرض انرژی ورودی بالا در ابتدای ثبت قرار می دهد. جاییکه گسیختگی گسل بسوی ناحیه ای در سرعت نزدیک به سرعت موج برش منتشر می شود، منجر می شود که بخش عمده ای از انرژی زلزله به ناحیه ای در کوتاه مدت برسد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله ساختاری و رئولوژی آسفالت های بازیافت شده

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 473 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Microstructural and rheological investigation of asphalt mixtures containing recycled asphalt material
عنوان فارسی مقاله: بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب های آسفالت حاوی مواد آسفالت بازیافت شده
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۳
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
استفاده از نسبت های افزایش یافته سنگفرش آسفالت احیا شده (RAP) در ساختار سنگفرش های آسفالتی، اولویت برتری بعلت مزایای اقتصادی و محیطی عمده شده است. روند مشابه نیز در ریگ های آسفالت بازیافت شده (RAS) پدید آمده است که نشان دهنده مواد روکش دار سقف اصلی در ایالات متحده می باشند. در این مقاله، تاثیر افزودن RAP و RAS روی ویژگی های دمای پایین ترکیب های آسفالت مورد بررسی قرار می گیرد که با استفاده از آنالیز ریزساختاری و مدل سازی داده های رئولوژیکی بدست آمده روی هشت ترکیب آسفالت صورت می گیرد. اطلاعات کامل در مورد ریزساختار داخلی ترکیب های آسفالت از تصاویر دیجیتالی تیرهای ترکیب های آسفالت و ارزیابی های عددی توابع همبستگی فضایی بدست می آید. پی برده شده است که توزیع فضایی ریزساختار، تحت تاثیر افزایش RAP و RAS قرار نمی گیرد. مدل های آنالوگ مکانیکی و مدل های نیمه تجربی برای محاسبه بازگشتی سفتی وارفتگی (خزشی) چسب، از داده های تجربی ترکیب مورد استفاده قرار می گیرند. اختلافات بین نتایج محاسبه شده بازگشتی و داده های تجربی نشان می دهند که مخلوط بین چسب جدید و قدیمی ممکن است تنها جزئی باشد.
۱٫مقدمه
در طول ۲۰-۳۰ سال گذشته، جستجو برای راهکارهای بازیافت، نمایندگی های پیمانی، دولتی و ملی را وادار کرده است تا انواع مواد قابل بازیافت بالقوه را برای کاربردهای سنگفرش و سایر کاربردهای ساخت در نظر گیرند. این لیست شامل سنگفرش آسفالت احیا شده (RAP)، بتن سیمانی پرتلند احیا شده، تفاله کوره بلند آهنی، خاکستر بادی، لاستیک تایر باطله، شیشه باطله و ریگ های روکش سقف می باشد. استفاده از RAP در سنگفرش های آسفالت جدید بطور قابل توجهی استفاده از مواد جدید را کاهش می دهد، در منابع طبیعی صرفه جویی می کند و مشکلات دفع را حل می کند. برای بیان این بحث مهم، برنامه تحقیقاتی بزرگراه مشارکت ملی (NCHRP) تعدادی پروژه مانند NCHRP9-12 و NCHRP9-46 به راه انداخته است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله بررسی فرسایش داخلی سدهای خاکی

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 670 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Internal Erosion of Earth Dams
عنوان فارسی مقاله: فرسایش داخلی سدهای خاکی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
فرسایش داخلی ذرات خاک درون سد توسط آب که از طریق سد نشت می کند (که توسط مهندسین سد، لوله کشی نامیده می شود)، یکی از متداول ترین عوامل شکست سدهای خاکی می باشد.
فرسایش داخلی مخصوصا به این علت خطرناک می باشد که ممکن است هیچ شواهد خارجی وجود نداشته باشد، یا تنها شواهد جزئی وجود داشته باشد که خبر از وقوع فرسایش می دهند. سد ممکن است در عرض چند ساعت بعد از آشکار شدن شواهد فرسایش داخلی بشکند.
فرسایش داخلی ممکن است اولین بار زمانیکه آب پشت سد جمع می شود توسعه یابد یا ممکن است در طول چندین سال توسعه یابد. نمی توانید فرض کنید که به علت اینکه سد شما چندین سال به خوبی عمل کرده است، در مقابل فرسایش داخلی امن می باشد.
شکست های فرسایش داخلی اغلب در رابطه با نفوذهای سدها مانند لوله های خروجی مدفون در خاکریز و سرریزهای بتنی می باشند که از خاکریز عبور می کنند.
یک مهندس سد باتجریه ممکن است قادر به تشخیص علائم جزئی فرسایش داخلی در طول نظارت های دوره ای مرتب باشد، ولی باید در مورد علائم مورد بررسی بین نظارت ها آگاهی داشته باشد. اگر علائم فرسایش داخلی را مشاهده می کنیم، باید از یک مهندس سد باتجریه کمک بگیرید.
فرسایش داخلی چیست؟
فرسایش داخلی سد خاکی زمانی روی می دهد که آبی که از طریق سد نشت می کند، ذرات خاک را به خارج از خاکریر، فونداسیون یا کناره های سد حمل کند. اگر تراوشی که در بخش پایین دست سد تخلیه می شود، حامل ذرات خاک باشد، حفره (کاواک) یا لوله ی کشیده شده ممکن است به صورت پس گشت از طریق خاکریز، فونداسیون یا تکیه گاه سد به سمت مخزن فرسایش یابد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله سیستم موقعیت یابی (GPS) در نظارت ساختمان ها

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 478 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: GPS in dynamic monitoring of long-period structures
عنوان فارسی مقاله: سیستم تعیین موقعیت جهانی در نظارت داینامیکی ساختمان های قدیمی
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۳
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تکنولوژی سیستم موقعیت یابی سراسری (GPS) با نرخ های نمونه برداری بالا (تقریبا ۱۰ نمونه در هر ثانیه)،اندازه گیری های داینامیک امکان پذیر از نظر اقتصادی و توجیه علمی جابه جایی های مربوطه ساختمان های قدیمی را امکان پذیر می سازد – درغیراینصورت، اندازه گیری مستقیم توسط ابزارهای دیگر مانند شتاب سنج های متداولی که به پس پردازش شامل انتگرال دوگانه نیاز دارند، سخت می باشد. آزمایشی را توضیح می دهیم که در آن واکنش های جابجایی ساختمان بلند شبیه سازی شده به صورت واضح و صحیح در زمان واقعی اندازه گیری می شوند. چنین اندازه گیری ها می توانند برای ارزیابی میانگین نسبت های رانش و تغییرات موجود در ویژگی های داینامیک مورد استفاده قرار گیرند و بنابراین می توانند توسط مهندسین و مالکان ساختمان یا مدیران برای ارزیابی کارایی بنا در طول حرکت های شدید بوجود آمده توسط زمین لرزه ها و بادهای قوی مورد استفاده قرار گیرند. با ایجاد جابجایی های آستانه ای یا نسبت های رانش و شناسایی مشخصات داینامیک متغیر، روندها می توانند برای استفاده از چنین اطلاعات برای ایجاد امنیت عمومی و یا برای بهبود کارایی بنا توسعه یابند.
۱٫ مقدمه
بازبینی لرزه ی سیستم های ساختاری، متشکل از بخش یکپارچه ی برنامه ی کاهش خطر زمین لرزه ی ملی ایالات متحده می باشد. در کل، تاکنون، بازبینی واکنش سیستم های ساختاری برای هدف ارزیابی و کاهش تاثیرات زلزله ها روی اندازه گیری واکنش لرزه توسط گسترش شتاب سنج ها از طریق ساختار خاص قابل توجه برای جوامع علمی و مهندسی تمرکز کرده بودند. در مقابل، هیچ روش موثر یا امکان پذیری برای اندازه گیری جابجایی ها در طول زمین لرزه یا باد شدید وجود ندارد. ثبت های واکنش شتاب ساختمان ها به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی های انجام گرفته روی چنین رکوردها در ارزیابی روندهای طراحی/تحلیل مفید بودند که مقررات قانونی را بهبود می دهند و در رابطه با واکنش با آسیب می باشند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله خطرهای فعالیت مجدد گسل تبریز بر سد و انیار

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 377 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Geomorphologic hazards for Vanyar Dam with emphasis on the reactivation of Tabriz fault, northwest Iran
عنوان فارسی مقاله: خطرهای ژئومورفولوژیکی برای سد وانیار با تاکید روی فعالیت مجدد گسل تبریز، شمال غرب ایران
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۸
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
سد شهید مدنی یا وانیار روی رودخانه آجی چای در شمال تبریز که بر اساس فرم سرخ فوقانی میوسین ساخته شده است. این سنگ شناسی در کل متشکل از ماسه سنگ ها، جوش سنگ ها، خاک رس و سنگ گچ می باشد. گنبدهای نمکی نیز زیر ناحیه مخزن پشت سد می باشد. شیب های پشت مخزن پایدار نیست. رویدادهای غیرمنتظره مانند نشست خاک می توانند بعد از پر شدن مخزن روی دهند که منجر به تخریب زیرساخت می شود. با این حال، جدی ترین رویداد می تواند تراوش آب درون گسل تبریز باشد. این گسل به مدت ۲۲۰سال است که مجددا فعال نشده است و به نظر می رسد که تراوش آب از مخزن می تواند منجر به حرکت دو سمت صفحه گسل شود. به نظر می رسد که جابجایی گسل می تواند منجر به زمین لرزه ی بیش از ۶٫۵ در مقیاس ریشتر شود. برای جلوگیری از این فعالیت مجدد گسل، پر کردن مخزنمی بایست به تدریج صورت گیرد.
مقدمه
سدها بیش از ۵۰۰۰ سال پیش ساخته شده بودند و تعدیل رودخانه ها برای امنیت آب در مرکز پیشرفت تمدن های انسانی بود.
مخزن های آب مصنوعی عظیم در سراسر جهان برای تولید برق هیدروالکتریکی، کنترل سیل و اهداف آبیاری ایجاد می شوند. راه اندازی زمین لرزه ها توسط مخزن های آب مصنوعی برای اولین بار توسط کاردر در دریاچه مید در ایالات متحده امریکا مطرح شد. زمین لرزه های مخرب متجاوز بر M6 در سینفنگینگ، چین در ۱۹۶۲؛ کاریبا، زامبیا – زیمباوه در ۱۹۶۳؛ کریماستا، یونان در ۱۹۶۶؛ و کوینا، هند در ۱۹۶۷ روی دادند. زمین لرزه ی کوینا ۱۰ دسامبر ۱۹۶۷ به میزان M6.3 تاکنون بزرگترین و ویرانگترین زمین لرزه با تحریک مخزن می باشد. حدود ۲۰۰ جان انسان را گرفت، به حدود ۱۵۰۰ آسیب رساند و هزاران نفر را بی خانمان ساخت. کارهای خدمات شهری در شهر کوینا آسیب عمده ای دیده است. زمین لرزه های سینفنگینگ و کوینا منجر به تخریب خود سدها شدند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله مدول الاستیسیته خمشی بتن کامپوزیت نازک

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 476 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
عنوان فارسی مقاله: ارزیابی تجربی یک مدل تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۷
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تحقیقات تجربی و تحلیلی برای مدول الاستیسیته خمشی ِبتن کامپوزیت نازک تشکیل شده از شبکه مش و ملات، به اثبات رسیده است. براساس تحلیل و داده های تجربی، معادلات جدید برای مدول الاستیسیته خمشی بتن کامپوزیت پیشنهاد شده است. مشاهده می شود که مدول الاستیسیته خمشی بتن کامپوزیت نازک بستگی به مدول الاستیسیته ی ملات و برخی عوامل تفاوت مدول الاستیسیته مش و ملات دارد. نتایج بدست آمده با استفاده از معادلات پیشنهاد شده با نتایج حاصل از معادلات موجود مقایسه می شوند. مشاهده شده است که معادلات جدید نتایج نسبتا محافظه کارانه تری در مقایسه با معادلات معمول بدست می دهند. مقایسه بین یافته های تجربی و تحلیلی نشان می دهد که همسویی خوبی بین نتایج تجربی و تحلیلی است.
۱- مقدمه
مطالعات تجربی و تحلیلی وسیعی در دو دهه ی گذشته برای ایجاد خصوصیات مکانیکی اساسی برای سیمان کامپوزیت نازک انجام شده است. کاربرد روش المان محدود برای تحلیل سیمان کامپوزیت نازک توسط Prakhya و Adidam و Hossain و Hasegawa  تحقیق شده است. آنها روش مدل سازی و رفتار خمشی سیمان کامپوزیت نازک را برای شبکه های مربعی و گرد ( به شکل مرغک ) گزارش داده اند. Rao اطلاعات تغییر شکل تحت بار را به شکل روابط فشار- کشش برای کامپوزیتهای سیمان تقویت شده با شبکه های گرد ، زیر فشار تک محوره تحقیق کرد. او نتیجه گرفت که روابط فشار- کشش زیر فشار، دارای رفتارغیر خطی در بارگذاری های اولیه و نهایی و رفتارخطی در مقطع میانی هستند. خصوصیات تخریب ضربه ای ِ سیمان کامپوزیت نازک ، با تست های تک ضربه ای که توسط Kobayash و همکارانش انجام شده است ، بدست آمد. بعداً رفتار خمشی سیمان کامپوزیت نازک توسط Ghavami و همکارانش و Naaman مطالعه شده است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله برسی آزمایش صندوقه مکشی مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 509 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Experimental Investigations of the Response of Suction Caissons to Transient Combined Loading
عنوان فارسی مقاله: بررسی های آزمایشی واکنش صندوقه مکشی در مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۴
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
بارگذاری ترکیبی فونداسیون ها یک مشکل اساسی در مهندسی عمران، مخصوصا در صنعت قسمت ساحلی دریا، جاییکه شرایط محیطی ناملایم روی می دهند، می باشد. بارهای افقی و گشتاور بزرگ ممکن است برای فونداسیون همانند بارهای عمودی به کار گرفته شود. همچنین، همانطور که موج ها از ساختمانی می گذرند، تغییرات سریع می توانند در بارها روی دهند، طوریکه تاثیرات گذرا نیاز به بررسی دارند. هنگام طراحی فونداسیون های کم عمق، مانند صندوقه های مکشی، عدم قطعیت در درک نحوه واکنش فونداسیون در این بارها وجود دارد. این مقاله، آزمایش های انجام گرفته روی مدل سازی فونداسیون های صندوقه مکشی را ارائه می کند، جاییکه شرایط بارگذاری چرخه ای نوعی به کار گرفته می شوند. پای بست در خاک اشباع شده با نفت تعبیه می شود، طوریکه زمان های زهکشی بدون بعد با شرایط ساحل دریا نوعی قابل مقایسه می باشند. اکثر تست ها با ثابت بار عمودی برای شبیه سازی خودوزن ساختمان انجام گرفتند، در حالیکه بارهای چرخه ای افقی و گشتاور شبه تصادفی واقعی به کار گرفته شدند. آزمایش ها در بارهای عمودی مختلف انجام گرفتند که نشان می دهد که واکنش به سطح بار عمودی وابسته می باشد. روابط بدون ابعاد بوجود آمدند که برای این وابستگی در نظر گرفته شده اند. جالب توجه است که نرخ بارگذاری تاثیر کمی روی رفتار بار- جابجایی برای آزمایش های انجام گرفته داشت.
مقدمه
در جستجو برای راهکارهای ارزان تر برای فونداسیون های تیرپایه، صنعت دورکران به نوع های جدیدی از فونداسیون های کم عمق تبدیل شده است. یک مفهوم فونداسیون، صندوقه مکشیی می باشد که فونداسیون مسطح با دامنه هایی در محیط اطراف می باشد. دو جنبه برای طراحی مهندسی این فونداسیون وجود دارد: (۱) نصب و (۲) کارایی اجرایی. در طول نصب، دامنه تاحدی زیر خودوزن صندوقه و سازه قرار می گیرد. نصب با کاهش فشار آب درون صندوقه کامل می شود.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله آزمایش اتساع سنج (DMT) جهت ارزیابی میعان خاک ها

دوشنبه ، ۱۴ مهر ۱۳۹۳ 587 views ۰ دیدگاه نوشته:mazdak
عنوان انگلیسی مقاله: Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
عنوان فارسی مقاله: بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
دسته: عمران
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۳
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
آزمایش اتساع سنج (DMT) دارای پتانسیلی به عنوان ابزار مناسبی در ارزیابی میعان خاک ها می باشد.  عملا، این ابزار برای ارزیابی دقیق روش های مبتنی بر DMT به منظور ارزیابی پتانسیل معیات ضرور ی می باشد. ما به انجام آزمایش DMT و نفوذ مخروط (CPT) در حوزه بلقوه میعانات بالا  برای بررسی روش های مبتنی بر DMT به منظور ارزیابی پتانسیل معیان پرداختیم. مشخصا، DMT و CPT  به صورت پهلو به پهلو در هر شش محل مورد نظر انجام شده، و به این ترتیب کاربرد نتایج این آزمایش ها به منظور تایید روش های مبانی بر DMT موجود محتمل می باشد. پارامتر CPT، شاخص فشار افقی (KD)، به عنوان شاخصی برای برآورد مقاومت معیان خاک ها از نظر نسبت مقاومت سیکلی (CRR) می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که روش های ارزیابی معیان مبتنی بر KD کنونی، CRR خاک ها را دست بالا می گیرد، که منجر به براورد حد بالای فاکتور ایمنی در برابر میعانات می گردد. همچنین برآورد مقدار DMT-KD با استفاده از CPT-qc  و همچنین همبستگی بین DMT-KD و CPT-qc   که در بررسی های قبلی مطرح شد، به طور قابل توجهی پایین تر از اندازه گیری میدانی می باشد. نتایج نشان می دهد که تایید بیشتر روش های مبتنی بر DMT کنونی برای ارزیابی میعانف مناسب می باشد.
مقدمه
زمانی که یک زمین لرزه در نزدیکی مناطق شهری رخ می دهد، بخشی از خسارت های ناشی از زلزله به علت روانگرایی احتمالی خاک خواهد بود. در حال حاضر، روش های بر پایه CPT و SPT برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ناشی از زلزله به طور متداول در طراحی های عملی مورد استفاده قرار می گیرند. در طول دو دهه گذشته، آزمایش دیلاتومتر به طور تدریجی برای بررسی مشخصات برجای خاک ها، مخصوصا ویژگی های جنبی خاک ها توسط مهندسان ژئوتکنیک مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که تعداد روش های کمی بر پایه DMT برای ارزیابی مقاومت روانگرایی ناشی از زلزله ایجاد شده است، ارتقا و بهبود روش های ارزیابی روانگرایی بر پایه DMT موضوع مورد توجه مهندسان ژئوتکنیک می باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه پیرامون بتن تزئینی رشته مهندسی عمران

یکشنبه ، ۱۳ مهر ۱۳۹۳ 472 views ۰ دیدگاه نوشته:نیکسام شاپ

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه پیرامون بتن تزئینی رشته مهندسی عمران

قیمت:۲۹۰۰۰ریال

بتن تزئینی

بتن تزئینی دارای ساختارهایی از بتن است که در که اکیداً به عناصر عملکرد بتن ها ارتباطی ندارد, به کار می رود.بتن بخاطر استحکام زیادش به ویژه زمانی که با فولاد rebar ترکیب می شود با ارزش پنداشته می شود. بتن می تواند برای دیوارهای تزئینی, کف زمین و سردر باجه ها که از نظر ساختاری زیبا و معتبر هستند به کار می رود اما پرداخت رنگ و روغن تزئینی ایجاد می کند که سنگ جلاداده ای را نشان می دهد و موادش هزینه کمی را در بردارد.

اشکال بتن تزئینی

سردر بتونی باجه ها

تنوع بتن بطور مطلوب سردر بتونی باجه ها ی با شکوهی را می سازد. سردر باجه ها از بتنی ساخته شده که در مدلی ساخته می شود که با گرانیت و سنگ مرمر نمی توان در آن سایز و اندازه ساخت.

ارتفاع, رنگ و بافتها می توانند به آسانی تغییر داده شوند. اقلام عملی یا زیبایی شناختی می توانند در بتن هایی مانند نرده های برنجی یا اقلام شخصی یا ظروف مانند قفسه ها, سنگواره ها یا یادبودهایی که ارزش احساسی دارند تجسم شوند.

رنگ کننده های مکمل

مواد رنگی برای رنگ کردن سطحی به طور متراکم با ترکیب بتن مخلوط می شود. اکثر رنگ کننده ها اکسیدهای آهن هستند و می توانند رنگ های مشکی, زرد و قرمز تولید کنند. سبزها می توانند با استفاده از کرومیوم ساخته شوند و رنگ آبی سیر برای تولید انواع رنگ های آبی بکار می روند.

برخی از ترکیبات که برای ایجاد رنگ بکار می روند فلزات سنگین هستند و می توانند در طول ساییدن و جلای بتن آزاد شوند . این فلزات سنگین می توانند موجب مشکلات تنفسی سخت و صدمه به محیط شوند.

 

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است و هر گونه کپی برداری از آن خلاف قوانین می باشد. | کارگاه پوسته های وردپرس
ترجمه داری؟ دنبال پایان نامه میگردی ؟